Archive for november, 2007

Nieuwe mijlpaal: 200 kWh teruggeleverd!

Een nieuwe mijlpaal: vandaag heeft het teruglevertelwerk de 200 kWh bereikt. Het ging wel moeizaam; de zonnestroom productie is enorm teruggelopen de afgelopen weken, en van terugleveren is al helemaal nauwelijks sprake meer. Werden de 1e 100 terugegeleverde kilowatts in amper 100 dagen bereikt (dit was in het voorjaar, vooral dankzij zon-topper april), de volgende […]

Subsidie op zonnepanelen zal lager uitvallen door hoge olieprijs

Het Nederlandse kabinet deinst er niet voor terug; het subsidiebedrag op de aanschaf van zonnepanelen zal gekoppeld worden aan de olieprijs. Dit terwijl het gebruik van zonnepanelen juist de onafhankelijkheid van de stijgende stroom- en olieprijs bevordert. Vandaag werd bekend dat de aanstaande subsidiebedragen voor duurzame energieopwekking (SDE) hoogstwaarschijnlijk lager zullen uitvallen omdat de gas- […]