Subsidie op zonnepanelen zal lager uitvallen door hoge olieprijs

by admin

Het Nederlandse kabinet deinst er niet voor terug; het subsidiebedrag op de aanschaf van zonnepanelen zal gekoppeld worden aan de olieprijs. Dit terwijl het gebruik van zonnepanelen juist de onafhankelijkheid van de stijgende stroom- en olieprijs bevordert.

Vandaag werd bekend dat de aanstaande subsidiebedragen voor duurzame energieopwekking (SDE) hoogstwaarschijnlijk lager zullen uitvallen omdat de gas- en elektraprijzen naar verwachting sterk zullen stijgen. Dit betekent dat kostprijs van een met fossiele brandstof opgewekte kilowattuur dichterbij komt te liggen van een met een zonnepaneel opgewekt kilowattuur. En dit verkleint dus die door VROM veel genoemde “onrendabele top”. En een kleinere “onrendabele top” betekent minder subsidie.
Waarom wordt er zo’n ingewikkelde en inconsistente regeling uitgedokterd, terwijl bij onze beide buurlanden erg succesvolle ondersteuningsregelingen van kracht zijn, die de overheden daar ook nog eens geen cent kost! (in Duitsland althans).

Het exacte subsidiebedrag voor PV is nog niet bekend, maar met uitgeknepen constructies als deze zal het vlot trekken van de vastgelopen vaderlandse PV-industrie erg moeilijk worden.

Bron: Energieraad

Leave a Reply