Nieuwe mijlpaal: 200 kWh teruggeleverd!

by admin


Een nieuwe mijlpaal: vandaag heeft het teruglevertelwerk de 200 kWh bereikt. Het ging wel moeizaam; de zonnestroom productie is enorm teruggelopen de afgelopen weken, en van terugleveren is al helemaal nauwelijks sprake meer.

Werden de 1e 100 terugegeleverde kilowatts in amper 100 dagen bereikt (dit was in het voorjaar, vooral dankzij zon-topper april), de volgende 100 kWh duurde 165 dagen. Dit heeft alles te maken met de korter wordende dagen met bijbehorende lagere zonnekracht.

In totaal is er vanaf de ingebruikname van de zonnepanelen op 2 maart 2007 429 kWh geproduceerd, wat dus betekent dat iets meer als de helft zelf geconsumeerd is.

Leave a Reply