Archive for maart, 2008

Groot-Brittannië: straks geen vergunning meer nodig voor het plaatsen van zonnepanelen

Zoals in Nederland op 1 april a.s. de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (althans, voor zonnepanelen) van start zal gaan, wordt ook in Groot-Brittannië de komende lente gebruikt om het gebruik van duurzame energiebronnen verder te bevorderen. Anders dan hier moesten de eilandbewoners met een eigen huis tot nu toe altijd een vergunning aanvragen voordat ze zonnepanelen […]

De SDE spelregels voor subsidie zijn bekend, en dat zijn er niet weinig!

Op de site van SenterNovem, die de SDE regeling in goede banen moet gaan leiden, is een pagina geopend met informatie over de aanstaande SDE regeling. Een heuse FAQ is noodzakelijk om de criteria voor het krijgen van subsidie nader toe te lichten. In vogelvlucht de te ondernemen acties voor de particulier die zonnepanelen wil […]