De SDE spelregels voor subsidie zijn bekend, en dat zijn er niet weinig!

by admin

Op de site van SenterNovem, die de SDE regeling in goede banen moet gaan leiden, is een pagina geopend met informatie over de aanstaande SDE regeling. Een heuse FAQ is noodzakelijk om de criteria voor het krijgen van subsidie nader toe te lichten.

In vogelvlucht de te ondernemen acties voor de particulier die zonnepanelen wil aanschaffen en voor SDE subsidie in aanmerking wil komen:

 1. U moet naar CertiQ (een certificaten afdeling van TenneT) en u daar aanmelden als producent van hernieuwbare elektriciteit. Na aanmelding krijgt u van CertiQ een productieverklaring.
 2. Deze verklaring wordt vervolgens doorgestuurd en beoordeeld door de netbeheerder. Indien aan alle voorwaarden is voldaan, zal deze goedgekeurd worden. Echter, de netbeheerder kan de beoordeling echter pas doen als daadwerkelijk elektriciteit wordt geproduceerd! Blijkbaar moet je eerst de zonnepanelen aanschaffen en in gebruik nemen en daarna mag je hopen op subsidie?? Terwijl er in diezelfde FAQ onder punt 8 staat: Producenten die aan de eisen voldoen, kunnen een SDE-aanvraag indienden mits de PV-installatie in gebruik wordt genomen na indiening van de SDE-aanvraag.
 3. De netbeheerder stuurt de -hopelijk goedgekeurde- productieverklaring ondertekend retour naar CertiQ. De netbeheerder zal vervolgens een productiemeter in uw meterkast gaan plaatsen. Deze meter blijft eigendom van de netbeheerder en u mag jaarlijks meterhuur betalen.
 4. CertiQ heeft nu alle informatie om u (de producent) een overeenkomst te sturen, samen met de eerste rekeningen. En die zijn niet gering: (eenmalige) inschrijfkosten á €30,00 en lidmaatschapskosten (€ 30,- per jaar)
 5. Na ondertekening van de overeenkomst kan de netbeheerder de meetgegevens over de elektriciteitsproductie doorgeven aan CertiQ. De netbeerder doet het aflezen van het productiemeter-telwerk uiteraard niet voor niets: hier zal ook zo’n 29 euro afgerekend moeten worden, een kostenpost die ook jaarlijks terugkomt.
 6. CertiQ levert de gegevens weer aan SenterNovem.
 7. SenterNovem zal uiteindelijk zorgen voor de uitbetaling van de geproduceerde kilowatts.

Om u een idee tegen van de opbrengst en kosten van een jaartje “terugleveren met de SDE”: Stel u koopt voor 600 Wattpiek aan zonnepanelen (kosten ongeveer 3000 euro). Deze panelen produceren in 1 jaar ongeveer 500 kWh. Deze 500 kWh leveren u na dat jaar op: 500 kWh * €0,33 / kWh = 165 euro.

Dan de jaarlijkse kosten:

 • inschrijfgeld €2 (€30 / 15 jaar subsidieduur)
 • lidmaatschapkosten € 30
 • meetkosten € 29
 • huur productiemeter € 10 (is een schatting: exacte kosten n.n.b.)

Van die € 165 gaat dus nog een stevige € 71 af. Blijft over: € 94.

Van die 33 eurocent blijft uiteindelijk over: 500 kWh / € 94 = 18,8 eurocent! Dat betekent dat ruim 43% van de opbrengst direct van u wordt afgepakt!

Indien u stevig investeert en de maximale systeemgrootte (3500 Wp) aanschaft, dan zal er procentueel méér van de 33 cent overblijven. Bij zo’n systeem zal een jaarproductie van 2975 kWh te verwachten zijn, goed voor jaarlijks € 981,75 (bruto).

Hier blijft dan (€981,75 – €71) = 910,75 euro van over. Dan gaat er ‘slechts’ 8% verloren (u houdt dan 30 cent over)

Kortom: het wordt administratief allemaal enorm ingewikkeld gemaakt. Daar komt nog bij dat het te subsidiëren bedrag ieder jaar opnieuw wordt vastgesteld. En met de huidige olieprijsontwikkeling komt u er vergif op innemen dat het bedrag lager zal uitvallen dan de 33 cent voor dit jaar… terwijl de jaarlijkse vast kosten gelijk zullen blijven, óf zelfs zullen stijgen (meetkosten). De terugverdientijd van de zonnepanelen is dus volstrekt onduidelijk.

Mijn conclusie:

Ik vermoed dat veel mensen zich eerst wel 10x zullen bedenken of ze zich in dit “Circus SDE” willen storten.

En dat zal waarschijnlijk -samen met de al eerder vastgestelde subsidielimiet van een schamele 10 MWp- zorgen dat zonne-energie nauwelijks een impuls zal krijgen. Of, om het anders te zeggen: zonne-energie in Nederlands zal wellicht eindelijk bijkomen uit een diepe coma, maar de overheid zorgt er meteen voor dat ze kunstmatig in slaap wordt gehouden.

Voor meer info, ga naar de website van de SenterNovem.

Een Reactie op “De SDE spelregels voor subsidie zijn bekend, en dat zijn er niet weinig!”

 1. Uitstekende berekening!!! Zal wel enig puzzelwerk gekost hebben…
  Ik had in iedergeval meerdere uren internet-zoekwerk en div. telefoontjes naar o.a. Eneco nodig om afgelopen jaar te beslissen niets met de huidige subsidieregeling van doen te willen hebben.

  Ik vermoed ook een beetje dat mensen die zich wel inschrijven, dit allemaal niet doorhebben…

Leave a Reply