Archive for maart 15th, 2008

Groot-Brittannië: straks geen vergunning meer nodig voor het plaatsen van zonnepanelen

Zoals in Nederland op 1 april a.s. de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (althans, voor zonnepanelen) van start zal gaan, wordt ook in Groot-Brittannië de komende lente gebruikt om het gebruik van duurzame energiebronnen verder te bevorderen. Anders dan hier moesten de eilandbewoners met een eigen huis tot nu toe altijd een vergunning aanvragen voordat ze zonnepanelen […]