Groot-Brittannië: straks geen vergunning meer nodig voor het plaatsen van zonnepanelen

by admin

Zonnepanelen en kleine windturbine op een gebouw van de Fairmoor Cemetery, Northumberland, GB. Deze begraafplaats is in 2004 aangelegd en is self-supporting. De kosten van autonome stroomvoorziening (t.b.v. verlichting en een fontein) was liefst 18.000 pond goedkoper dan het creëren van  een aansluiting op het elektriciteitsnet.Zoals in Nederland op 1 april a.s. de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (althans, voor zonnepanelen) van start zal gaan, wordt ook in Groot-Brittannië de komende lente gebruikt om het gebruik van duurzame energiebronnen verder te bevorderen.

Anders dan hier moesten de eilandbewoners met een eigen huis tot nu toe altijd een vergunning aanvragen voordat ze zonnepanelen mochten installeren. Vanaf 6 april zal deze verplichting komen te vervallen, wat de Britten een hoop tijd, geld en frustratie zal schelen.
Naast het wegnemen van hindernissen voor plaatsing van zonnepanelen, wil de Britse regering ook de vergunningsplicht voor het plaatsen van kleine windturbines op vrijstaande woningen afschaffen. Hiervoor wordt nog gewacht op goedkeuring van de Europese Commissie, maar men verwacht dat later dit jaar de seinen op groen zullen gaan.
Groot-Brittannië heeft zich geconformeerd aan de afspraak om in 2020 minimaal 15% van de benodigde energie met duurzame bronnen op te wekken.

Bron: Reuters

Leave a Reply