Archive for november 21st, 2008

EZ stemt in met nieuw wetsvoorstel: duurzame elektriciteit moet voorrang krijgen!

De ministerraad heeft op voorstel van minister Van der Hoeven van Economische Zaken vandaag ingestemd met een wetsvoorstel tot wijziging van de Elektriciteitswet en de Gaswet. Het wetsvoorstel omvat een breed palet aan aanpassingen van de beide wetten. Eén van de belangrijkste onderwerpen is: Voorrang voor duurzame elektriciteit op het net. Netbeheerders worden verplicht om […]