EZ stemt in met nieuw wetsvoorstel: duurzame elektriciteit moet voorrang krijgen!

by admin

De ministerraad heeft op voorstel van minister Van der Hoeven van Economische Zaken vandaag ingestemd met een wetsvoorstel tot wijziging van de Elektriciteitswet en de Gaswet.

Het wetsvoorstel omvat een breed palet aan aanpassingen van de beide wetten. Eén van de belangrijkste onderwerpen is:

  • Voorrang voor duurzame elektriciteit op het net. Netbeheerders worden verplicht om duurzaam opgewekte elektriciteit met voorrang over de netten te transporteren. Elektriciteit uit niet-duurzame bronnen moet voorrang verlenen. Ook worden in dit verband maatregelen getroffen om samenwerking tussen netbeheerders te verbeteren.

Dit komt komt voor mij wel onverwacht.

Ik heb afgelopen maandag nog (online) de commissievergadering gevolgd rond het Energierapport 2008 en daarin wilde (of kon) minister Van der Hoeven absoluut geen toezegging doen om duurzame elektriciteit voorrang te laten krijgen bij invoeding op het elektriciteitsnet. En nu stemt ze ineens in met een wetsvoorstel dat Netbeheerders verplicht worden om duurzaam opgewekte elektriciteit met voorrang over de netten te transporteren.

Deze voorrang is één van de voorwaarden om duurzame energie in Nederland serieus van de grond te krijgen. Problemen waar tuinders in het Westland momenteel nog regelmatig tegenaan lopen (met hun energiezuinige WKK-installaties geen stroom aan het net kunnen leveren omdat kolencentrales nu voorrang hebben op het elektriciteitsnet en duurzame energie verdringen) zullen dan eindelijk tot het verleden behoren. 

Enfin, het wetsvoorstel zal nu voor advies naar de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Het volledige voorstel “Wetswijziging Elektriciteitswet en Gaswet” staat op Regering.nl.  

Leave a Reply