Wat Barack Obama’s inauguratie betekent voor duurzame energie

by admin

Ook in zijn inauguratiespeech had Obama het (kort) over toepassing van meer zonne- en windenergie op Amerikaanse bodem. Het lijkt er echt op dat Obama voor de Amerikaanse samenleving een stevig fundament wil leggen met het onafhankelijk maken van fossiele brandstoffen.

In deze tijd van een kostbare economische crisis en een nog méér kostende redding ervan, is 50 miljard dollar veel geld. Die som geld — en misschien nog meer — is wat de leiders van het Congres en medestanders van President Barack Obama zeggen te willen besteden aan onder andere een nieuw slim elektriciteitsnetwerk, isoleren van huizen, omschakelen naar schone auto’s en het creeëen van veel groene banen. Het doel is om binnen 3 jaar de totale duurzame energieproductie te verdubbelen, en daarmee een half miljoen banen creeërend. 

Het zal een heel karwei worden om deze doelen te halen. Zwaargewichten in de olie- en kolenindustrie en hun bondgenoten in het Congres zullen proberen de nieuwe duurzame economie tegen te houden, om zo hun miljardeninvesteringen in kolen, olie en de apparatuur die daarop loopt veilig te stellen. Dit zal vuurwerk opleveren in Washington.

En dan zal hij nog draagvlak moeten creeëren onder de Amerikaanse bevolking. Zijn die voorbereid op een overgang zoals Obama die voorstelt, bij een benzineprijs die sinds juli vorig jaar met liefts 55% gedaald is.  En zal deze overgang naar duurzame energie inderdaad de werkgelegenheid en welvaart vergroten, zoals Omaba claimt?
De kersverse president denkt van wel: wat helpt is dat investeringen in duurzame energie nu al krachtige economische motor blijkt. Want vóór de huidige recessie was duurzame energie reeds de snelstgroeiende industriele sector in de VS. De omzet van materialen en gereedschappen voor de duurzwame energie sector — staal, tandwielen, windturbines, zonnepanelen, insolatie, software, high tech accu’s, meters en honderden andere producten — bereikte reeds 25 miljard dollar in 2008, waar deze in 2004 nog 10 miljard dollar bedroeg.

Bron: guardian.co.uk

Leave a Reply