Griekenland krijgt “Duits” feed-in-tarief voor zonnestroom

by berend

Griekenland is één van de meest succesvolle landen op het gebied van zon-thermische energie. Al vele jaren is het aantal zonneboilers per hoofd van de bevolking het hoogste in Europa. Wat dat betrft wordt het enorme zonne-potentieel daar goed benut.
Op het gebied van fotovoltaïsche energie (zonnestroom) speelt het land een veel minder grote rol, vooral door bureaucratische hindernissen gaat de ontwikkeling daar stroef.

Maar daar komt verandering in! Vorige week is door de Griekse regering een nieuwe wet aangenomen waarin o.a. een vaste feed-in vergoeding voor elektriciteit opgewekt met zonnepanelen is vastgelegd. Dit feed-in-tariff (FIT) ligt vast gedurende 20jaar. Iedereen die tot augustus 2010 een aanvraag voor FIT indient, krijgt een vergoeding van 45 eurocent per kilowattuur. (dit geldt voor dakgemonteerde systemen < 100 kWp, voor systemen >100 kWp ligt de FIT op €0,40/kWh)

Latere instappers (dus na aug 2010) krijgen te maken met een lagere vergoedingen; jaarlijks zal er een regressie plaatsvinden van 5 tot 10%.  Daarentegen wordt de vergoeding wél gecorrigeerd met de inflatie.
De regering verwacht dat voor het einde van het jaar ongeveer 3000 megawattpiek (MWp) aan aanvragen ingediend zal zijn. Ter vergelijking: dat is bijna net zoveel als er in 2007 in Duitsland is geinstalleerd (3,8 MWp).

Zo’n op de Duitse EEG gebaseerde regeling zal zeer waarschijnlijk een groot succes worden. De vergoedingen in Griekenland zijn eigenlijk nóg lucratiever dan in Duitsland, want een zonnepaneel onder de Griekse zon wekt in een jaar zomaar het dubbele aantal kilowatturen op vergeleken met een in Duitsland (of Nederland) opgesteld exemplaar. Kassa!

Een dergelijke regeling zou hier in Nederland ook moeten komen, want pas dan zal zonnestroom hier serieus van de grond komen.

De puntjes moeten nog op de i gezet worden, maar hier staat al wat informatie over de komende regeling in Griekenland.

Bron: SustainableBusiness.com

Leave a Reply