Archive for maart, 2009

Zonneboiler besteld!

Afgelopen weekend heb ik de opdrachtbevestiging verstuurd voor de levering en installatie van een zonneboiler. Het gaat een systeem van Rivusol worden, en wel de versie met 15 vacuümbuizen en een 150 liter boilervat. Via SenterNovem zit er 580 euro subsidie op. De 150 liter-versie is een beetje uit nood geboren vanwege de beperkte ruimte (hoogte) op de plek […]

Crisisakkoord: SDE maakt plaats voor Feed-in regeling?

De eerste contouren van het crisisakkoord van de coalitiepartijen worden zichtbaar. De meeste nieuwsberichten noemen vooral de afschaffing van de vliegtax en sloopbonus voor oude busjes, maar enkele bronnen hebben ook informatie over investeringen op het duurzame vlak. Naast de extra investering in offshore wind (400 turbines op zee i.p.v. de eerder afgesproken 200), lijkt erop dat de inspanningen van […]

Stroomproducerend geluidscherm

In het Zwitserse Münsingen is ’s werelds eerste fotovoltaïsche geluidsscherm langs een spoorbaan geplaatst. Het geluidsscherm heeft “twee gezichten”: de zonnecellen in het glazen scherm zijn aan beide zijden lichtgevoelig. ’s Morgens vangen de cellen aan de ene zijde het licht uit oostelijke richting, ’s middags is de andere kant aan de beurt als de […]

Shell: zon en wind exit..

Zon, wind en water(stof) worden door Shell als energiebron niet serieus genomen. De olieboer liet bij monde van bestuursvoorzitter Jeroen van der Veer vandaag weten dat het stopt met grote investeringen in windenergie en waterstof. In plaats daarvan zetten hun kaarten liever op de ontwikkeling van biobrandstoffen. ‘Investeringen in biobrandstoffen liggen het dichst tegen huidige […]

Solarbuzz rapport 2008: globale fotovoltaïsche markt groeide met 5.95 GW

Solarbuzz, een internationaal bedrijf dat onderzoek doet naar (o.a.) de globale fotovoltaïsche (PV) industrie, heeft cijfers gepubliceerd over het bijgeplaatste fotovoltaische vermogen in 2008. Het totaal bijgeplaatste pv-vermogen wereldwijd bedroeg 5,95 Gigawatt (GW), wat een groei van 110% betekent ten opzicht van 2007. Europa was goed voor 82% van de vraag in 2008. Spanje liet een groei van […]

Spanje: 30% van totale verbruik reeds uit duurzame bronnen

Elektriciteit uit duurzame energiebronnen was in februari 2009 al goed voor 30% van het totale productie in Spanje. Over geheel 2008 was het aandeel van duurzame bronnen in de elektrciteitsmix 18%. Dat februari 2009 er zoveel boven uitstijgt heeft enkele oorzaken: de financiële crisis zorgt voor een lagere energievraag. Procentueel gaat het aandeel duurzaam dan vanzelf omhoog. meer regen dan normaal […]

Balkenende c.s.: luister even naar Vermeend

In “het torentje” voeren de coalotiepartners nog steeds koortsachtig overleg hoe de economie het best aangezwengeld kan worden zonder dat het begrotingstekort al te ver oploopt. Eind deze week zullen de voorstellen naar buiten gebracht worden. Ondertussen wordt Balkenende en consorten van alle kanten geadviseerd, en veel van die adviezen gaan over een ‘ommezwaai naar duurzaam’. In de Telegraaf van […]

Nederlanders staan positief tegenover zonne-energie

Nederlanders staan positief tegenover zonne-energie! Dat blijkt uit een onderzoek van Milieu Centraal dat dinsdag is gepubliceerd. Toch twijfelen veel Nederlanders aan de haalbaarheid van grootschalig gebruik. De prijs en de hoeveelheid zon in Nederland spelen hierbij een rol. Van de 627 respondenten overweegt een kwart om zonnepanelen of een zonneboiler aan te schaffen. Na […]