Nederlanders staan positief tegenover zonne-energie

by berend

Nederlanders staan positief tegenover zonne-energie! Dat blijkt uit een onderzoek van Milieu Centraal dat dinsdag is gepubliceerd. Toch twijfelen veel Nederlanders aan de haalbaarheid van grootschalig gebruik. De prijs en de hoeveelheid zon in Nederland spelen hierbij een rol.

Van de 627 respondenten overweegt een kwart om zonnepanelen of een zonneboiler aan te schaffen. Na extra informatie over de aanschafkosten en subsidies stijgt het aantal consumenten dat met zekerheid zegt zonnepanelen aan te schaffen van 4 naar 9 procent. Als het om zonneboilers gaat daalt het aantal consumenten juist van 3 naar 1 procent.

Dat laatste vind ik opmerkelijk. Ik vermoed dat Milieucentraal de cijfers ‘iets’ te florissant voorspiegelt, want de SDE regeling voor zonnepanelen is dermate ingewikkeld met nogal wat bijkomende kosten, dat de SDE subsidie soms beter afgeslagen kan worden (met name bij kleinere systemen tot zo’n 1,5 kWp).

Voor zonneboilers geldt een aanschafsubsidie, mits ze op de lijst van Senter Novem staan. Je krijgt eenmalig een bedrag zonder aanvullende voorwaarden. Voor de meeste zonneboilers is de subsidiehoogte 20 à 25% van de totale investering (incl. montage).

Bron: Milieucentraal.nl

Leave a Reply