Balkenende c.s.: luister even naar Vermeend

by berend

In “het torentje” voeren de coalotiepartners nog steeds koortsachtig overleg hoe de economie het best aangezwengeld kan worden zonder dat het begrotingstekort al te ver oploopt. Eind deze week zullen de voorstellen naar buiten gebracht worden. Ondertussen wordt Balkenende en consorten van alle kanten geadviseerd, en veel van die adviezen gaan over een ‘ommezwaai naar duurzaam’. In de Telegraaf van vandaag geeft oud minister Willem Vermeend nogmaals aan dat hij graag zou zien dat het kabinet het roer omgooit en fors gaat investeren in innovatie en duurzame energie. Enkele van Vermeend’s ideeën:

  • Kosten voor energiebezuiniging mogen voor 50% worden afgetrokken.
  • De huidige bureaucratische subsidieregeling voor groen stroom (SDE) vervangen door het Duitse systeem waarbij alle gebruikers meebetalen aan het opwekken van duurzame elektriciteit.

Invoering van de Duitse feed-in regeling is vorige week door GroenLinks kamerlid Kees Vendrik ook ingebracht tijdens het overleg voor de komende SDE ronde die begin april moet starten. Minister van der Hoeven liet meteen weten dat een dergelijke regeling er absoluut niet gaat komen. Waarom van der Hoeven zo krampachtig vasthoudt aan de gebrekkige SDE en niet het bewezen succesvolle Duitse feed-in systeem overneemt, is mij onduidelijk. In Nederland wordt slechts 3% duurzaam opgewekt, een bedroevend lage internationale score. Het Duitse systeem zorgt voor een snelle verbreding van wind- en zonneenergie, wat in die sectoren voor veel werkgelegenheid zorgt.  

Hopelijk slaat Balkenende de prima ideeën van Vermeend niet in de wind.

Over wind gesproken, vandaag werd ook bekend dat de provincie Noord Holland in Meewind stapt. Meewind is een beleggingsfonds waarin burgers, gemeenten en bedrijven samen kunnen participeren in windenergie op zee. Noord Holland gaat 2,5 miljoen euro in het fonds stoppen. Het windmolenpark van Meewind is niet zichtbaar vanaf de kust en krijgt een capaciteit van 160 MW. De opgewekte stroom komt overeen met het elektriciteitsgebruik van bijna 170.000 huishoudens.
Ook mijn energieleverancier Greenchoice is betrokken bij Meewind.  Als Greenchoice-klant heb je de mogelijkheid voor 100 euro in te stappen in Meewind, in plaats van 1000 euro die een aandeel Meewind kost. Mocht Meewind er onverhoopt niet komen, is het risico dus beperkt tot maximaal 100 euro. Als het project daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden, kun je de resterende 900 euro inbrengen. Doe je dat niet (om welke reden dan ook), staat Greenchoice richting Meewind garant voor de volledige 1000 euro en krijg je zelfs de 100 euro terug.

Leave a Reply