Archive for maart 10th, 2009

Spanje: 30% van totale verbruik reeds uit duurzame bronnen

Elektriciteit uit duurzame energiebronnen was in februari 2009 al goed voor 30% van het totale productie in Spanje. Over geheel 2008 was het aandeel van duurzame bronnen in de elektrciteitsmix 18%. Dat februari 2009 er zoveel boven uitstijgt heeft enkele oorzaken: de financiële crisis zorgt voor een lagere energievraag. Procentueel gaat het aandeel duurzaam dan vanzelf omhoog. meer regen dan normaal […]