Shell: zon en wind exit..

by berend

Zon, wind en water(stof) worden door Shell als energiebron niet serieus genomen. De olieboer liet bij monde van bestuursvoorzitter Jeroen van der Veer vandaag weten dat het stopt met grote investeringen in windenergie en waterstof.
In plaats daarvan zetten hun kaarten liever op de ontwikkeling van biobrandstoffen. ‘Investeringen in biobrandstoffen liggen het dichst tegen huidige bedrijfsactiviteiten van Shell aan’, verklaarde Linda Cook, die binnen de raad van bestuur verantwoordelijk is voor duurzame energie, die strategiewijziging.

Dieptriest dat een dergelijk olieconcern niet iets verder in de toekomst kijkt.
De olievoorraad slinkt in rap tempo, maar Shell blijft zich star focussen op de laatste reserves. Winstmaximalisatie zonder lange termijn visie, dit bracht ook GM aan de rand van de afgrond..

Helaas denken olieboeren alleen aan hun eigen belang en niet die van de maatschappij. In hun huidige denkwijze hebben ze hebben ook geen belang bij goedkope en overvloedig aanwezige energie.
Daarom kan de wending naar duurzame energiebronnen niet louter aan commerciële partijen overgelaten worden, maar moeten overheden het heft in handen nemen.

Minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven heeft daar morgen de perfecte gelegenheid voor door niet alleen heel goed naar Hermann Scheer te luisteren, maar ook door het te lef hebben om zijn oplossingen (feed-in tarief) in Nederland in te voeren!

Bron: het financieele dagblad

Leave a Reply