SDE, CCS, etc.

by berend

Vorige week is de SDE 2009 voor zonnepanelen geopend. In totaal is er subsidie voor 20 megawattpiek aan zonnepanelen: 15 MW voor particuliere aanvragers voor systemen tot 15 kWp en 5 MW voor grotere systemen van 15 kWp tot 100 kWp.
Zoals vooraf al was verwacht is de SDE-subsidiepot voor kleine zonnestroominstallaties (<15 kWp) van 60 miljoen euro ruim overtekend. Veel aanvragers zitten nu maanden in spanning of ze uitgeloot zullen worden voor dat hapje uit de SDE-ruif.

Maar is het wel zo verstandig om daar een zomer lang op te gaan wachten? Een kleine inventarisatie in de opbrengsten en de kosten. Eerst een meevaller: de Certiq inschrijf- en lidmaatschapkosten zijn afgeschaft. Wel moet nog steeds een productiemeter gekocht worden die tevens extra kosten voor meteropname met zich meebrengt.
Dan de vergoeding: voor iedere opgewekte kilowattuur krijgt u in 2009 van SenterNovem 25,3 eurocent. (basisbedrag van 52,6 cent – gemiddelde kWh-prijs van 27,3 cent = 25,3 cent)

Stel u koopt voor 601 Wattpiek (minimale systeemgrootte) aan zonnepanelen: dit kost u ongeveer 3000 euro. Deze panelen produceren in 1 jaar ongeveer 500 kWh. Opbrengst na een jaar SDE: 500 kWh * €0,253 = 126,50 euro.
Dan de kosten:
– meetkosten € 29
– huur productiemeter € 8
In totaal €37 euro aan meet en huurkosten.

Blijft over: € 126,50 – €37 = € 89,50. Dat is ongeveer 70% van de oorspronkelijke €126,50. Dus van de SDE opbrengst bent u zomaar 30% kwijt aan kosten. De meet- en huurkosten zijn vaste kosten, dus bij grotere zonnestroomsysteem zijn die kosten procentueel lager. Mijn advies is dan ook om, áls u voor SDE subsidie in aamerking komt, een stevig systeem aan te schaffen van ten minste 3000 Wp.

De SDE is in het leven geroepen om de ‘onrendabele top’ van de investering te vergoeden. Zelf denk ik dat de onrendabele top eerder zal verdwijnen dan de duur van de SDE subsidie van 15 jaar, dit door stijgende energieprijzen en goedkoper wordende zonnepanelen.

En de CCS in de titel?

De stijging van energieprijzen zal worden versterkt door CCS (Carbon Capture and Storage). Deze afvang en opslag van CO2 staat momenteel erg in de belangstelling. Onlangs liet minister Cramer weten dat ze CCS vanaf 2016 verplicht wil stellen voor kolencentrales en andere grote uitstoters. Zij verwacht dat ondergrondse opslag van CO2 tussen 2018 en 2020 veilig kan worden uitgevoerd.

Maar CCS kost veel energie. Als het allemaal volgens verwachting zal functioneren zal het transporteren en opslaan van een ton CO2 ongeveer 35 euro kosten. Die 1000 kg CO2 is het restproduct van 1000 kWh met steenkool opgewekte elektriciteit. Dus de kale kWh-prijs zal met 3,5 cent stijgen, dat is een stijging van ruim 35%. Waarschijnlijk zullen de energiebedrijven en de regering de kosten voor CO2 afvang gaan delen: de afvang zal dus deels gesubsidieerd worden. Waar zou die subsidie van betaald kunnen worden? Jawel, van de SDE! Want komt dat even mooi uit: CCS zorgt voor een hogere energieprijs, waardoor zonne-energie beter kan concurreren met fossiele energiebronnen.

Dus het ondersteunen van CCS zal (mede) verantwoordelijk zijn voor het afschaffen van SDE. Dat is dus de duurzame revolutie in Nederland…

Een Reactie op “SDE, CCS, etc.”

  1. Textuele opmerking: Je hebt her en der CSS in de tekst en titel staan in plaats van CCS.

    Wat betreft de kosten van CCS, deze zou nog wel eens veel hoger per kWh uit kunnen vallen dan de 3.5 ct die je hier noemt. Dit artikel [1] spreekt over 90 tot 150 Euro per ton CO2 wat neer komt op zo’n 12 ct extra(!) per kWh. De groothandelsprijzen voor een kWh is nu ongeveer 6ct, waarbij de eindprijs voor de consument zo’n 22 ct is grotendeels door belastingen. Wanneer de groothandelsprijs voor een kWh uit een kolencentrale ineens 18ct is zou de consument zo’n 35-40 ct per kWh moeten gaan betalen. Met dergelijke prijzen zijn zonnepanelen ook zonder SDE al snel concurrerend. Mocht CCS werkelijk zo duur zijn dan kan het uitbaten van kolencentrales niet meer uit.

    [1] http://www.algemene-energieraad.nl/newsitem.asp?pageid=10538

Leave a Reply