Archive for april 29th, 2009

Het wordt morgen spannend in Apeldoorn!

Morgen wordt een spannende dag in Apeldoorn! Natuurlijk door het bezoek van Hare Majesteit en haar familie. De organisatie is al weken in touw met looproutes, draaiboeken en shuttlebussen. Naar verwachting zullen zo’n 100.000 Apeldoorners zich langs de route opstellen die de koningin en haar gevolg zullen bewandelen (we gaan zelf ook kijken), en nog eens eenzelfde aantal van buiten Apeldoorn zullen […]