Duits “DESERTEC” project (400 miljard euro): briljant idee of ‘Fata Morgana’?

by berend

Gisteren werd via de Süddeutsche Zeitung een opmerkelijk bericht de wereld in gestuurd: een consortium van een twintigtal Duitse bedrijven, waaronder RWE en Siemens, heeft plannen om in Noord-Afrika een gigantisch zonne-energieproject te bouwen om Europa van energie te voorzien.
Desertec- zoals het project heet – gaat uit van CSP (Concentrated Colar Power) waarbij spiegels de energie van de zon bundelen en omzetten in stoom, die gebruikt wordt voor de aandrijving van turbines. Onderdeel van het plan is ook een nieuw transportnet om de energie naar Europa te vervoeren. De plannen zijn voldoende om 15% van het Europese energieverbruik te dekken.
Voor het project is een investering van 400 miljard euro nodig.

Ook al is het bericht in Duitsland overal (van de Duitse regering tot Greenpeace) positief ontvangen, het roept ook nogal wat vragen op. Zoals Hermann Scheer… (SPD bondsraadlid en mede-uitvinder van de Duitse duurzame energiewet, EEG), die waarschuwt voor overhaaste en overdreven verwachtingen over het project. Onderschat wordt de uiteindelijke prijs van het project en de looptijd voor de bouw ervan.  En hij heeft daarvoor goede argumenten.

Het centrale argument is: vóórdat dit project uitgevoerd kan worden (op zijn vroegst 2020), zal de verdere uitbouw van de stroomopwek uit duurzame energiebronnen in Duitsland ervoor zorgen dat stroomlevering tegen lagere prijs en -kosten mogelijk zal zijn als zonnestroomimport uit Noord Afrika.
Binnen drie jaar zal de zonnestroomproductie in Duitsland de zogenaamde “grid parity” drempel bereikt hebben – dus de kosten voor een zonnekilowattuur zullen dan even laag zijn als een fossiel geproduceerde kilowattuur.

Wat de voorstanders van Desertec volgens Hermann Scheer over het hoofd zien, is dat de grote kracht van investeringsbereidheid in duurzame energie techieken juist daarin zit, dat er bij decentale opwek miljoenen investeerders zijn in plaats van enkele grote energieconcerns.

Volgens Scheer was voor de initiatiefnemers slechts één beweeggrond voor het plan, namelijk wanneer het potentieel aan duurzame energiebronnen in Duitsland (of Europa) zelf onvoldoende blijkt. Met ditzelfde argument werden ook looptijdverlengingen van kern- en kolencentrales aanbevolen.
Volgens Scheer is dit larie, want diverse gemeenten in Duitsland (Apeldoorn heeft trouwens dezelfde ambities) hebben plannen om binnen 10 tot 20 jaar volledig ‘energieneutraal’ te zijn (waarbij alle benodigde energie ook in de gemeente zelf wordt opgewekt, met duurzame energiebronnen)

Toepassing van zonne-energie in de Noord Afrika is heel belangrijk – en wel voor de noordafrikaanse landen zelf.
Wie iets van zonne-energie begrijpt, weet dat er zeer goede redenen zijn (niet alleen economische) om niet de structuur van kern- en fossiele megacentrales te kopiëren. Deze structuur was en is het grootste obstakel tegen de invoering van duurzame energiebronnen. Scheer vindt het merkwaardig dat zelfs Greenpeace dat nog niet begrepen heeft.

Hoe nobel het plan van RWE en consorten ook ook mag lijken, op mij komt de aankondiging van het project meer over als een poging om de Duitse EEG te ondermijnen, aangezien de Duitse energieconcerns in hun thuisland steeds meer marktaandeel kwijtraken aan decentrale opwekkers.

Bron: www.oekonews.at

4 Reacties op “Duits “DESERTEC” project (400 miljard euro): briljant idee of ‘Fata Morgana’?”

  1. Jaap van Dalen on juni 18th, 2009 at 10:53 pm

    Ik weet het nog zonet niet. Volgens mij is het huidige concept van het openbare net gebaseerd op vraag en aanbod. Het op spanning houden van het net is daarbij de sleutel. Wind en zon met direct ingevoed vermogen worden bepaald door beschikbaarheid van wind en zon. Dat houdt in dat er ergens afregelbaar vermogen moet zijn. Ok, dus geen fossiele centrales en geen kerncentrales. Maar dan moet het op een andere manier. Een soort afregelbare duurzame centrale. Ik zie dat op kleine schaal (Apeldoorn) niet zo snel gebeuren. Op grote schaal kan het wel maar ook daarbij zijn de technieken nog niet doorontwikkeld. Een enorme CSP centrale zou kunnen met transport naar Europa (nog afgezien van bijv. politieke gevolgen etc). Ik weet dus niet of het bewust het ondermijnen van de EEG is. Zou kunnen. Maar het is wat mij betreft duidelijk dat het compleet duurzaam maken van het/een openbaar net, waarbij alle problemen afgevangen worden (zoals spannings- en vermogensregelingen mbt vraag en aanbod) wel iets verder gaan dan onze huidige inspanningen. Want hoe dan ook: ook ik heb het openbare net nodig om mijn overtollige kW te dumpen en weer later op te nemen. En een compleet duurzame net met duizenden MegaWatt aan opgesteld vermogen, voor dag EN nacht, dat zie ik nog niet gerealiseerd worden. Dit plan is het vermoedelijk ook niet, maar het zou kunnen.

  2. Ik had begrepen dat de overtollige energie van overdag omgezet kan worden in (gesmolten? ) zout, wat dan nachts energie levert zodat de CSP dag en nacht energie kunnen leveren?

  3. Scheer is een bijster intelligente man, zijn reactie is imho dus helaas niet zo positief en dat geeft te denken. Volgens Scheer zou het Desertec-plan moeten dienen voor de EMEA-regio zelf en deze gebieden zouden het overschot dan kunnen exporteren naar de EU. Zie dat politiek gezien nog niet zo snel gebeuren, terwijl het locaal-opwekken binnen een land wel goed en relatief snel georganiseerd kan worden (kijk naar Duitsland).
    Tav het technische probleem tussen vraag- en aanbod: de komende 10 a 20 jaren zou het openbare net ‘slim’ gemaakt moeten worden: een apparaat springt pas aan (bijv een electrische auto) als er voldoende -groene- aanbod is.
    Hiermee zou je veel netbelasting kunnen balanceren. Deze smart-ontwikkeling staat toch nog wel in de kinderschoenen, met name een bedrijf als IBM is ook actief op dit terrein (geeft te denken he, een IT-bedrijf).

  4. Leuk idee, maar of we nou olie of zonne-energie uit Afrika halen, we blijven afhankelijk van een instabiele regio. Willen we dat? Kunnen we niet beter naar Spanje, Portugal, Frankrijk, Griekenland en Italie/Sicilie kijken. Dan is er misschien meer oppervlak nodig, maar kan die landen ook meteen weer een boost geven.

Leave a Reply