Kruip in de huid van Maria v/d Hoeven (EZ)

by berend

In de Volkskrant van vandaag een stuk over de energievoorziening in het jaar 2040. Fossiele energiebronnen raken op en zullen alleen maar duurder worden, wind- en zonne-energie zijn schone energiebronnen maar hebben een minder betrouwbare levering dan kolen-, gas en kerncentrales. Nederland moet serieus actie gaan ondernemen hoe het de overgang ziet naar een duurzame energievoorziening. Lastige materie waar een antwoord op gevonden moet worden. Veel landen zijn er al actief mee bezig, maar vanwege het ontbreken van sturing vanuit de overheid (en de aanwezigheid van een flinke gasbel onder Nederlands grondgebied) verloopt het proces van energietransitie in Nederland veel te traag. Door meer visionair beleid lopen buurlanden als Denemarken en Duitsland zeer ver op ons voor.

Om meer inzicht te geven in de energietransitie, heeft energieconsultancybureau Quintel een simulatiemodel ontwikkelt waarmee iedereen kan zien wat er met de Nederlandse energievoorziening gebeurt als je zelf aan de knoppen mag zitten. Wat gebeurt er als je het land en de zee vol zet met windmolens? Of met kerncentrales? Of als je alle auto’s elektrisch maakt? Of als je gewoon op dezelfde voet doorgaat met het bouwen van kolencentrales?

Het model rekent uit wat die verschillende alternatieven betekenen voor de CO2-uitstoot, voor de elektriciteitsprijs en voor de energieafhankelijkheid van het buitenland. Wie niet tevreden is, draait aan de knoppen en probeert het opnieuw.

Ik verklap één ding: een algemene optimale uitkomst is er niet. Afhankelijk van hoe je tegen de ontwikkelingen in de wereld aankijkt, kom je tot andere uitkomsten. Erg boeiende website en maakt duidelijk dat energietransitie ongelooflijk complex is.

Het simulatiemodel is hier te starten. of klik op het plaatje.

Een Reactie op “Kruip in de huid van Maria v/d Hoeven (EZ)”

  1. Heel interessant en leuk om te prutsen met de schuifjes. Ik heb een dergelijk spel ook gezien en gespeeld bij Chevron. De ernstige beperking is dat de premissen zijn vastgelegd en dat er geen wrikken aan is, dwz geen innovatie zoals energieopslag, stopcontacten op zee, IJsland als energiebuffer, realisatie van DESERTEC, enzovoort. In feite is het model de bestaande situatie met wat toeters en bellen. Weet mevrouw van der Hoeven veel !

Leave a Reply