ENERGY AUTONOMY- The 4th Revolution

by berend

ENERGY AUTONOMY – The 4th Revolution is een bioscoop-docu voor een internationaal publiek. De film toont de ontwikkeling van de beslissende revolutie van onze mensheid met fascinerende beelden uit diverse landen. Een weg die een snelle omslag van onze energieverzorging naar 100% hernieuwbare energiebronnen omvat. Deze weg plaveien acht hoofdrolspelers uit verschillende culturen. Hun onderwerpen: energieproductie, mobiliteit, energie-efficiëntie, zonne-architectuur, energie-opslag, elektrificering van de derde wereld, strijd tegen armoede. Ze zien zichzelf als baanbrekers en aanstichters van een globale verandering. Energie Autonomie.

In maart 2010 zal de 100 minuten durende film in de bioscoop verschijnen, hopelijk ook in Nederland. Aansluitend komt er ook een TV-versie, die tot 52 minuten is ingekort. 

De trailer (duitstalig) naar 100% energie autonomie!

Bron: www.energyautonomy.org

Leave a Reply