Zonnepanelen in Spanje: 95% daling in 2009

by berend

Héél even was Spanje de globale marktleider in bijgeplaatst zonnestroomvermogen. In 2008 werd ruim 2,7 GigaWattPiek aan zonnepanelen onder de Spaanse zon geinstalleerd, 40% van het wereldtotaal in dat jaar.

Maar de tijden zijn veranderd. Ook in Spanje heeft de crisis hard toegeslagen. Wegens uit de pan rijzende kosten werd door de politiek reeds in het najaar van 2008 een subsidieplafond ingesteld; in 2009 zou er voor ‘maar’ 500 MWp (megawattpiek) subdidie beschikbaar zijn. Bovendien werd het “feed-in-tariff” (vergoeding voor het invoeden van zonnestroom op het elektriciteitsnet) drastisch verlaagd met 10 cent per kilowattuur naar €0,34/kWh.  

Maar volgens het Spaanse instituut voor hernieuwbare energie gaat zelfs die 500 MW in 2009 bij lange na niet gehaald worden. Vanwege de verandere regelgeving en (vooral) moeilijkheden met financieringen zijn veel projecten vertraagd of zelfs geannuleerd. Waarschijnlijk wordt er dit jaar ‘slechts’ 125 MW bijgeplaatst. (‘slechts’ staat bewust tussen aanhalingstekens, want 125 MW is nog altijd twee keer zo veel dan het totaal opgestelde pv-vermogen in NL..) 
Maar in Spanje betekent het een daling van 95% in één jaar tijd… (in 2008 werd nog een gigantische 2750 MW aan het net gekoppeld)

Spanje is een perfect voorbeeld hoe drastische beleidswijzigingen een markt om zeep kunnen helpen.
Eerst was de vergoeding voor invoeden van zonnestroom te hoog, waardoor een ‘solar boom’ ontstond. Er waren ook totaal geen restricties om te grote groei in de hand te kunnen houden. Exploderende kosten was het resultaat. Snel daarna werd de regeling ingeperkt met een 500 megawatt plafond en sterk verlaagde vergoedingen. Deze beleidwijzigingen én de crisis hebben ervoor gezorgd dat er in het afgelopen jaar 20.000 banen in de Spaanse solar industrie verloren zijn gegaan. Nu zal de markt aldaar uiteindelijk wel levensvatbaar blijven, maar met een beetje meer vooruitziendheid had hele proces veel minder pijnlijk geweest.

Eens te meer blijkt dat stabiliteit het allerbelangrijkste is om een goede zonne-energie markt te creëeren. In Nederland is er de laatste twee jaar dan wel sprake van enig stabiel beleid, maar helaas is dat beleid vooral gericht op het marginaal houden van zonne-energie als energiebron. (stabiel slecht dus)
Nee, dan liever Duitsland, waar al 10 jaar een stabiele wetgeving voor duurzame energie (E.E.G.) van kracht is. Maar ook daar pakken zich inmiddels donkere wolken samen boven de E.E.G., want de nieuwe regeringspartij FDP (rechts en weinig met duurzaamheid ophebbend) heeft al aangegeven in de E.E.G. te willen snijden.

Gelukkig wordt zonne-energie steeds goedkoper en concurrerender. Over enkele jaren ben je gek als je GEEN zonnepanelen aanschaft, want die zullen dan goedkoper stroom leveren dan de grote energieholdings met hun kolen- en nucleaire stroom.

Bron: www.pv-tech.org

Leave a Reply