Archive for november 3rd, 2009

CO2-plafond voor kolencentrales?

Het ziet er naar uit dat energiebedrijven in de toekomst een grens voor de uitstoot van het broeikasgas CO2 opgelegd krijgen. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met een voorstel daartoe van GroenLinks. Concreet roept de motie op tot invoering van een uitstootplafond voor elektriciteitscentrales. Volgens het voorstel kunnen er in de […]