CO2-plafond voor kolencentrales?

by berend

Het ziet er naar uit dat energiebedrijven in de toekomst een grens voor de uitstoot van het broeikasgas CO2 opgelegd krijgen.
Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met een voorstel daartoe van GroenLinks.

Concreet roept de motie op tot invoering van een uitstootplafond voor elektriciteitscentrales. Volgens het voorstel kunnen er in de toekomst geen vergunningen meer verstrekt worden voor centrales die meer dan 350 gram CO2 per kWh elektriciteit uitstoten.

Onduidelijk is of het uitstootplafond alleen voor nieuwe centrales zal gelden, of dat ook de momenteel in aanbouw zijnde onder de nieuwe regels gaan vallen. Want het elektriciteitsoverschot die de nu in aanbouw zijnde kolencentrales gaan opleveren, zullen nóg meer centrales niet nodig zijn, lijkt mij.
Als ze slim zijn pakken ze nu door en leggen die limieten ook op aan de nieuw geplande speeltjes van RWE, Eon en Electrabel. Die zullen wel moord en brand gillen, maar het is volkomen terrecht dat de politiek de praktijken van die kolenjongens eindelijk aan banden legt.

Eén kolencentrale stoot meer broeikasgas CO2 uit dan 1,5 miljoen auto’s. Vijf nieuwe kolencentrales zijn slechter voor het klimaat dan de uitstoot van het hele Nederlandse wagenpark bij elkaar.
Kees Vendrik, Kamerlid van GroenLinks, hoopt dat andere EU-landen volgen; hij denkt dat Nederland de koudwatervrees in andere landen kan wegnemen.

Bronnen: www.groenlinks.nl , www.volkskrant.nl

Leave a Reply