Piekolie

by berend

Piekolie. Mede door mijn betrokkenheid bij Transition Town Apeldoorn ben ik mij in dit begrip gaan verdiepen. En hoe meer ik erover lees en docu’s bekijk, hoe meer ik het denk: “Waar zijn wij met zijn allen mee bezig!?”

Miljoenen jaren geleden is er op de aarde tijdens een gunstig klimaat een enorme voorraad aardolie ontstaan. Sinds twee eeuwen wordt die voorraad er in hoog tempo doorheen gejaagd, momenteel ongeveer met 85 miljoen vaten per dag.
Het moment dat de globale olieproductie zijn piek bereikt nadert met rasse schreden (volgens sommigen hebben we piekolie al achter ons). Daarna zal de hoeveelheid opgepompte olie jaarlijks met enkele procenten inzakken. Maar de vraag naar olie zal alleen maar toenemen. Het is niet moeilijk in te schatten wat dit met de prijs van een vaatje ruwe olie gaat doen..

Regeren is vooruitzien..


“Money makes the world go round”. In werkelijkheid zijn het goedkope fossiele brandstoffen, vooral olie en gas, waar de wereldeconomie op draait.
Indien piekolie inderdaad grote enonomische consequenties zal hebben die deskundigen voorspellen, waarom wordt deze bedreiging dan compleet genegeerd door onze regeringsleiders? Dit brengt mij wel eens aan het twijfelen: voor onze bestuurders, die zich bezig houden met de toekomst van ons land en de wereld, lijkt piekolie in het geheel niet te bestaan! Ook in de media wordt het doodgezwegen. Alsof de olie nooit opraakt.
De werkelijke reden om piekolie weg te wuiven is (volgens mij) het najagen van economische groei. Wanneer je piekolie erkent geef je daarmee eigenlijk aan dat enonomische groei als doel op zich losgelaten moet worden, want zonder goedkope olie is economische groei (in de huidige situatie) onmogelijk.
Politici zullen het verkondigen van deze vervelende boodschap aan de kiezers zo lang mogelijk willen uitstellen in de hoop dat er op tijd een waardige opvolger voor aardolie gevonden of uitgevonden wordt, met dezelfde hoge energiedichtheid en ruime beschikbaarheid als aardolie, en dat allemaal tegen lage kosten.
Het is de vraag of dat op tijd lukt.

Ik heb een enkele documentaires over piek olie bij elkaar gezet op een nieuwe pagina.
Ik vind ze zeer interessant en ze geven stof tot nadenken!

Leave a Reply