Archive for maart 1st, 2010

SDE 2010 geopend

Vanaf vandaag kunt u een aanvraag voor SDE, subsidie op geproduceerde zonnestroom, indienen bij Agenschap NL (voorheen SenterNovem). De categorie die open gaat is ‘PV-klein’, voor systeemgroottes van 1 kilowattpiek (kWp) t/m 15 kWp. Echter, voor PV-klein geldt dat de subsidie nooit meer zal zijn dan voor een installatie van 7,5 kWp. Het beschikbare budget […]