SDE 2010 geopend

by berend

Vanaf vandaag kunt u een aanvraag voor SDE, subsidie op geproduceerde zonnestroom, indienen bij Agenschap NL (voorheen SenterNovem). De categorie die open gaat is ‘PV-klein’, voor systeemgroottes van 1 kilowattpiek (kWp) t/m 15 kWp. Echter, voor PV-klein geldt dat de subsidie nooit meer zal zijn dan voor een installatie van 7,5 kWp.

Het beschikbare budget in 2010 voor de categorie PV-klein is met 69 miljoen euro wederom beperkt. Net zoals in eerdere SDE rondes, zal ook de SDE 2010 waarschijnlijk reeds op dag 1 velen malen overtekend zal zijn. Daarom is aanvragen op de eerste dag noodzakelijk om überhaupt voor subsidie in aanmerking te komen.
U heeft vandaag tot 17:00 om de aanvraag digitaal in te dienen. En daarna kan het lange wachten beginnen.

Zal het lot u gunstig gezind zijn en uw aanvraag omgezet worden in een beschikking (bescheiden kans) of zal u naast de subsidie-euro’s grijpen? (veel grotere kans)

De subsidie voor 2010 bedraagt € 0,249 per geproduceerde kilowattuur. Dit bedrag is opgebouwd uit een basisbedrag (€ 0,474) minus de gemiddelde elektriciteitsprijs (voorlopig vastgesteld op €0,225).
Eén van de wijzigingen in de SDE-regeling ten opzichte van voorgaande jaren is de minimale systeemgrootte: deze is opgetrokken naar 1000 Wattpiek (Wp). Bij een marktprijs van €3,50/Wp is de minimale investering zo’n € 3500,-. 

Alle informatie over de SDE 2010 voor zonnestroom, inclusief de link naar de aanvraag (DigID), zie de website van Agenschap NL.

Nog een opmerking: subsidie is geen vereiste om in zonne-energie te investeren.
Ook zonder SDE beschikking kunt u prima een een PV-installatie aanschaffen. Ook dan wordt uw investering terugverdiend, het duurt alleen iets langer.
Waar de netbeheerder meeëet van uw SDE-subsidie middels jaarlijks terugkerende SDE-kosten zoals de huur van de verplichte brutoproductiemeter en meetkosten voor het aflezen van diezelfde meter, zal de zon u nooit een rekening sturen voor de kilowatturen die uw zonnepanelen hebben opgewekt!

Leave a Reply