TV-tip: docu “Energy Risk” (VPRO Tegenlicht)

by berend

Vandaag (ma. 22 maart) heeft VPRO’s Tegenlicht een uitzending over Piekolie.

Zal Nederland (en de Westerse wereld) op tijd hun transitie naar duurzame energiebronnen zullen hebben afgerond, vóórdat olie en gas schaars en/of te duur en/of moeilijk bereikbaar worden? Zullen onze energieafhankelijke economieën nog wel gewoon door kunnen draaien?
Zal de energietransitie harmonieus verlopen of gepaard gaan met conflicten?  

Dit zijn belangrijke vragen in een wereld waarin nieuwe machtsblokken en politieke allianties ontstaan op basis van verschillen in energiesituatie.

 

Wat: VPRO Tegenlicht: documentaire ‘Energy Risk’
Waar: Ned. 2
Wanneer: maandag 22 maart, 20:55

Update: heb de uitzending zojuist bekeken. Er wordt een doemscenario geschetst van een plotseling stilvallende olieaanvoer en wat daar de gevolgen van kunnen zijn. De grote wereldmachten (China, USA) hebben draaiboeken klaarliggen in geval zo’n situatie zich voordoet, maar Europa blijkbaar niet. Ik vond het behoorlijk angstaanjagend en ben nog meer overtuigd van de noodzaak van een snelle transitie naar duurzame energiebronnen.
De uitzending is terug te kijken op de Tegenlicht-website.

Leave a Reply