Bloedkolen, ‘schone’ kolen…oplossing=geen kolen

by berend

De laatste dagen is er enorme heisa ontstaan over foute steenkool. Een kwart van de elektriciteit in Nederland wordt opgewekt met steenkool, en de bulk wordt geimporteerd uit Zuid Afrika en Colombia. Volgens onderzoekers van het tv-programma Netwerk is er veel mis. De buitenlandse kolenleveranciers veroorzaken ernstige milieu- en gezondheidsschade en hebben zich schuldig gemaakt aan grove mensenrechtenschendingen.
Nederlandse energieproducenten doen zeer schimmig over de herkomst van hun kolen, maar een ruime Kamermeerderheid wil de Nederlandse energiebedrijven bij wet verplichten om duidelijk te maken waar ze hun steenkool vandaan halen. Vanavond in de uitzending van Netwerk.

Beter is natuurlijk om steenkool helemaal af te zweren als energiebron voor het opwekken van elektriciteit. Door over te stappen op hernieuwbare energiebronnen, bijvoorbeeld superdemocratische wind- en zonne-energie.

Enkele maanden geleden is er door 7 partijcommissies een initiatief gestart: ‘Nederland krijgt nieuwe energie’.
Dit partijoverstijgend voorstel pleit voor een versnelde omslag naar een volledig hernieuwbare energievoorziening in 2050.
Om dit op de politieke agenda te krijgen zijn 40.000 handtekeningen nodig, er zijn er al ruim 34.000 binnen, dus met een beetje geluk kan het meteen behandeld worden zodra de vorming van een nieuw kabinet een feit is!

Nog niet getekend? Klik op de afbeelding hieronder.

2 Reacties op “Bloedkolen, ‘schone’ kolen…oplossing=geen kolen”

  1. Uiteraard heeft een oplossing als kerncentrales bouwen ook geen oplossing in de ‘vuile kolen’ discussie, aangezien we het nageslacht met kernafval opzadelen.

    Ik roep dan ook op om een duurzame (r)evolutie, en nu in hoog tempo technieken als windkracht (windmolens, zowel off-shore als on-shore), waterkracht en zonnekracht (zowel thermisch (boilers) als elektrisch (zonnestroompanelen)) in te zetten.

    Ik heb al getekend (maanden terug). nu nog 5.000 anderen en ’t kan behandeld worden!

  2. Vergeet ook niet biomassa, biogas en geothermische energie. Die kunnen de basislast van warmte en stroom voorzien.

Leave a Reply