Help, brand!

by berend

Vandaag ineens een bericht dat zonnepanelen gevaar kunnen opleveren voor brandweerlieden. Diverse nieuwssites namen het over en zelfs het NOS journaal berichtte erover (bekijk fragment). De nieuwswaarde ontgaat mij enigszins, want eigenlijk is het geen actueel nieuws. Wel een onderwerp om als brandweer rekening mee te houden.

In o.a. De Pers lees ik o.a. dat “de panelen kunnen opladen, waarbij de 700 volt kan worden bereikt. Als het paneel wordt beschadigd, kunnen brandweerlieden een fatale schok krijgen. In combinatie met water is het nog gevaarlijker.
Dat ‘opladen’ is trouwens kletspraat. Zonnepanelen worden niet opgeladen, maar leveren (gelijk)stroom die wordt afgevoerd naar een netinverter.
Wat is er aan de hand? Zonnepanelen op het dak blijven bij daglicht vrolijk gelijkstroom produceren, zelfs wanneer de stroomtoevoer onderbroken wordt (met de hoofdschakelaar). Tot de omvormer kan er maximaal 1000 Volt gelijkstroom door solarkabels lopen. Vanaf 120 Volt geldt er voor mensen levensgevaar.
Leidingwater kan elektriciteit goed vervoeren, daarom is voorzichtigheid geboden. Bij het blussen van een brand waarbij ook zonnepanelen aanwezig zijn moeten er dus extra veiligheidsmaatregelen genomen worden.

Blijkbaar gaan de Nederlandse brandweerkorpsen daar pas nu over nadenken. In Duitsland, waar zonnepanelen veel vaker voorkomen, zijn er al eerder protocollen opgesteld. Vooral de blus-afstand is belangrijk bij aanwezigheid van elektriciteit. Bij een vol-waterstraal is in Duitsland het voorschrift om minimaal 5 meter afstand te bewaren (bron). Vanaf een straallengte van 5 meter wordt de weerstand in de straal zo hoog dat er geen geleiding meer plaatsvindt. Omdat de hoogte van de aanwezige spanning in het pv-circuit meestal onbekend is, wordt voor de veiligheid een minimale afstand van 10 meter aangehouden (volstraal) en 5 meter bij sproeistraal.

Nederlandse brandweerkorpsen gaan nu dus protocollen opstellen voor branden waarbij zonnestroominstallaties in het spel zijn. Heel verstandig, aangezien er ook in Nederland steeds meer zonnepanelen geïnstalleerd worden. Maar om daar nou zo’n ophef over te maken… het zal wel komkommertijd zijn.

Leave a Reply