Verplicht en toenemend aandeel zonne-energie in Illinois (USA)

by berend

In de Amerikaanse staat Illinois is een wetswijziging aangenomen die energieleveranciers verplicht om uiterlijk 1 juni 2012 0,5% van de benodigde elektriciteit met zonne-energie op te wekken. Die datum is 3 jaar eerder dan de oude wet, die energieleveranciers nog tot 2015 gaf voor dezelfde hoeveelheid zonne-energie in de “stroommix”.
Een verdere toename van het aandeel zonne-energie is ook vastgelegd: 1,5 procent per 1 juni 2013; 3 procent per 1 juni 2014; en 6 procent per 1 juni 2015. Vanaf 2012 worden de energieboeren dus verplicht om jaarlijks het aandeel zonne-energie te verdubbelen.

De energieleveranciers kunnen de elektricteit uit zonne-energie zelf maken, óf inkopen van particulieren. Particulieren zijn aangewezen op zonnepanelen, maar het is goed mogelijk dat de leveranciers zelf ook andere technieken gaan toepassen. Ik verwacht dat er ook zal worden ingezet op ‘zonnetorens’, die met spiegels het zonlicht op een brandpunt focussen en daar een vloeistof verhitten: met de stoom kan vervolgens een turbine worden aangedreven.

Ondanks de vrij noordelijke ligging van Illinois, is er genoeg zonne-energie aanwezig om te oogsten. Zelfs meer dan in Nederland: waar in NL de jaarlijkse hoeveelheid zonnestraling gemiddeld 1150 kWh/m2 bedraagt, telt Illinois er 1400 kWh/m2.

Er gaan geluiden dat CDA en VVD ook in Nederland een dergelijke verplichte vergroening van de stroommix willen, op dezelfde leest geschoeid als de staat Illinois. Hopelijk bieden ze particulieren ook alle ruimte om zelf elektriciteit op te wekken met zonnepanelen en het overschot van de productie te verkopen. Want ook dát is in Illinois tegelijkertijd wettelijk geregeld: huiseigenaren hebben het recht om, volgens enkele richtlijnen, zonnepanelen te installeren.
Maar ik heb een ‘bruin’ vermoeden dat, ondanks dat de zon meest democratische energiebron is, dat duurzame energie aan de grote concerns zal worden overgelaten. De burgers moeten tenslotte niet te onafhankelijk worden, is niet goed voor de schatkist…  

Bron: www.renewableenergyworld.com

Comments are closed.