Archive for september 14th, 2010

NRC opiniestuk van conservatieve hoogleraar

“Zon en wind vormen een doodlopende weg” Vandaag staat er op de website van NRC een opiniestuk van de heer Gilling, een hoogleraar van de Radboud Universiteit. Giling stelt dat zonne- en windenergie doodlopende wegen zijn in het kader van onze toekomstige energievoorziening, zonder daarbij aan te geven welke wegen de westerse wereld dan wèl […]