Tóch voorrang duurzame stroom?

by berend

Na het uitspreken van de regeringsverklaring gisteren kan het kabinet Rutte dan echt aan de slag.
Op het gebied van milieu en energie is het een beetje van alles wat. Kernenergie, maar ook SDE+, lokale kleinschalige energiebedrijven en een “green deal met de samenleving.” Dat laatste moet een aanpak worden om energiebesparing te realiseren.
En, zo blijkt vandaag, er gaat tóch werk gemaakt worden van een voorrangsregeling voor duurzame elektriciteit op het hoogspanningsnet. Dat schrijft kersvers minister Verhagen van EL&I (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) in een brief aan de Tweede Kamer.
Volgens Verhagen is voorrang voor duurzame stroom belangrijk in combinatie met de nieuwe stimuleringsmaatregelen van het Kabinet (SDE+). “Zo kan groene stroom echt van de grond komen in Nederland en rendabel worden,” aldus Verhagen.

Aanleiding voor de brief waren Kamervragen over een brief die de voorganger Maria van der Hoeven op 7 oktober naar de Eerste Kamer heeft gestuurd. In die brief stelde de toenmalige minister van Economische Zaken de Eerste Kamer voor om de inwerkingtreding van onderdelen van de wijziging van de Elektriciteits- en Gaswet uit te stellen.

Ik ben benieuwd wat eruit komt.
Maar voorlopig ligt de bal bij de Eerste Kamer, die moet eerst reageren op de brief van van der Hoeven.

Bron: rijksoverheid.nl

Een Reactie op “Tóch voorrang duurzame stroom?”

 1. Hoi,
  Ik vroeg me af wat je van een pure CO2 markt zou vinden..
  Stond geloof ik in de VOlkskrant..

  Eneco: schrap subsidies op alle energie
  Van onze verslaggever Michael Persson − 01/11/10, 09:09

  AMSTERDAM – De subsidie op groene stroom kan worden afgeschaft, als ook de steun aan kolencentrales wordt geschrapt. Dat zegt Jeroen de Haas, directeur van energiebedrijf Eneco.
  Het enige wat de overheid op energiegebied volgens De Haas moet doen, is het opzetten van een goed werkende CO2-markt. Via het systeem van schaarse emissierechten moet aan de uitstoot van het broeikasgas automatisch een (forser) prijskaartje komen te hangen. ‘We moeten ophouden met het uitdelen van gratis uitstootrechten, zoals nu nog gebeurt. Het toekennen van gratis rechten staat gelijk aan subsidie.’

  Overschatting politici
  Volgens De Haas overschat de overheid zichzelf, op energiegebied. ‘Van links tot rechts denken politici dat het zonder hen niet lukt. Ze torsen de last van het leiderschap met zich mee.’

  Terwijl de veranderingen van onderop komen, denkt ook directeur Johan van de Gronden van het Wereld Natuur Fonds (WNF). Eneco wil met het WNF als partner oude wijken volledig gaan verduurzamen.
  Van de Gronden: ‘De overheid is niet de bron van verandering. We ervaren voortdurend een groter draagvlak dan zij doen voorkomen. Ik heb het idee dat politici de wil van de burger onderschatten om te veranderen.’

  Zelfstandig bedrijf
  Eneco is, in tegenstelling tot concurrenten Nuon en Essent, een zelfstandig Nederlands energiebedrijf gebleven. De Haas zegt dat schaalvergroting een grote misvatting is gebleken. ‘Het is allemaal flauwekul geweest. De liberalisering is begonnen vanuit het idee dat de grote vernieuwingen in de infrastructuur voorbij waren – die werd stabiel geacht voor de komende veertig, vijftig jaar. Konden we ons concentreren op efficiency.

  ‘Als je terugkijkt, sloeg dat natuurlijk helemaal nergens op: we staan juist voor enorme veranderingen in de energie-infrastructuur, en dan gelden andere criteria dan alleen efficiency.’

  De Haas: ‘Natuurlijk hebben we ons ook afgevraagd of onze schaal levensvatbaar is. Alle adviseurs voorspelden van niet, maar de afgelopen jaren is op geen enkele manier gebleken dat we te klein zouden zijn. Toch moet ik me nog steeds verdedigen waarom ik niet groter wil groeien.’

  Lees het hele interview vandaag in de Volkskrant.

Leave a Reply