SDE+: burger betaalt, subsidie naar bedrijven

by berend

Vandaag heeft minister Verhagen middels een brief naar de Tweede kamer meer uitleg gegeven over de vernieuwde subsidieregeling voor duurzame energie, de SDE+.
Er gaat medio 2011 een hoop veranderen, vooral op het gebied van financiering van de regeling en de “doelgroep”.
Het doel van het kabinet: de Europese doelstelling van 20% duurzame energie realiseren tegen zo laag mogelijke kosten.
De voornaamste technieken die voor SDE+-subsidie in aanmerking komen zijn: wind op land, mestvergisting (biogas) en -ongelofelijk maar waar- rendementsverbetering van kolencentrales. Mijn commentaar op de brief van Verhagen:

SDE+ minus zonne-energie
Grootste teleurstelling: particulieren die zelf op een duurzame wijze elektriciteit willen opwekken kunnen geen aanspraak meer maken op subsidie. De kans op subsidie voor zonnestroom was de laatste jaren al minimaal, maar de regeling voor particulieren wordt nu gewoon maar helemaal afgeschaft. Om de (naar beneden bijgestelde) energie- en klimaatdoelen te halen heeft Verhagen de burger niet nodig.
Subsidie voor zonnestroom is er wel, maar is alleen beschikbaar voor installaties groter dan 15 kWp. Dus voor (agrarische) bedrijven die veel dakruimte hebben.

Burgers: wel schokken, niet scoren
De particulier wordt door Verhagen volledig buitenspel gezet. Hij hoeft nergens op te rekenen, maar mag via een opslag op de energierekening wèl meebetalen aan lucratieve duurzame energieprojecten van bedrijven.
De eerste projecten zullen naar verwachting pas in 2013 duurzame energie produceren, maar de opslag gaat wel meteen in 2011 in.

SDE+fossiel
Die “+” in SDE+ is volgens mij een verwijzing naar fossiel opgewekte stroom. Want ook de elektriciteitsproducenten met kolen- en gascentrales eten mee uit de SDE+ ruif. Want de bonus voor het beter benutten van restwarmte uit kolencentrales wordt verhoogd.
“SDE+fossiel” dus.

“Kabinet Fossiel2
Vergeleken met de SDE+ was de oude SDE eigenlijk zo gek nog niet: de kans op subsidie was voor particulieren nihil, maar wèl aanwezig. Nu wordt die particulier keihard genegeerd, behalve de inhoud van zijn portemonnee, die is wel interessant.

Ik vind het werkelijk walgelijk wat dit kabinet op het gebied van energie en klimaat van plan is. Decentrale opwek wordt bewust de nek omgedraaid. Ik snap dat er in de huidige economische tijden kritisch naar de uitgaven gekeken moet worden. Maar met deze plannen van “wel betalen, niet deelnemen”, haal je het maatschappelijk draagvlak voor verduurzaming van de energievoorziening onderuit.
Met deze plannen blijkt opnieuw dat het huidige kabinet er vooral is om bedrijven en rijken te behagen. Jan Modaal die ook wat met duurzame energie wil doen, kan barsten. Maar wel meebetalen graag…

Vervelend voor het kabinet Rutte, leuk voor u: zonnepanelen worden alleen maar goedkoper. Ook zonder subsidie een goede investering. En het geld uit de SDE+ opslag compenseert u meteen met belastingvrije productie van groene kilowatturen.
Oei, belastingontduiking, laat Rutte het maar niet horen. 🙂

Bron: rijksoverheid.nl

8 Reacties op “SDE+: burger betaalt, subsidie naar bedrijven”

 1. Je hebt het weer veel te lief gesteld beste Berend.

  Het gal begon bij mij in ieder geval spontaan tegen de zwaartekracht in omhoog te spuiten. Wat een stelletje onvoorstelbare viezeriken in Den Haag. Ze hebben het bij mij in ieder geval echt voorgoed verbruid. En dan druk ik mij heel netjes uit…

  EL&I als de Nieuwe Stalin van het Fossiel-Nucleaire Energie Monopolisme op kosten van de dom te houden onderdanen, dat is het. En niets anders.

 2. Prima om bedrijven te stimuleren wat aan besparen, duurzame energie en innovatie te doen, maar dat kan veel simpeler: laat ze evenveel voor stroom betalen als de particulier ipv voor een grijpstuiver. Je zult zien hoe snel hun daken dan volliggen met zonnepanelen, zeker als er ook recht op teruglevering bestaat of verrekening met eigen verbruik in elk geval.
  Burger heeft eigenlijk alleen een rentekorting nodig op een groene financiering of een goede leaseconstructie voor bijvoorbeeld zonnestroompanelen.

 3. Nog even dit fossiel-kabinet de vaste lasten van stroomverbruik laten opwaarderen en er komt een ongewenste revolutie: burgers massal van het energienet af en aan de accu’s. Is dat wat ze willen?

 4. Bij hoeveel handtekeningen worden er verplicht vragen gesteld in de Kamer? Dit kun je nogmaals doen als je het onderwerp enigszins wijzigd? en nogmaals etc? Misschien een vergelijking met Duitsland, zoals tegen atomkraft of Gorleben of Stuttgart21. Die regerings-lui in Den Haag moeten weer eens wakker worden, maar ook van de oppositie heb ik niet veel tegenspraak gehoord.Wie wordt de sterke man/vrouw die onze belangen behartigd?

 5. Zo zie je maar weer, straks heb ik geen verbruik meer door mijn zon-pv, maar zal gewoon dik moeten blijven betalen door allerlei toeslagen, vastrecht,capaciteitstarief,sde+ opslag.
  Iedereen betaald mee om de foute energieboeren nog meer winst te laten maken.

 6. Je stelt het veel te zomer. In 2020 mogen alle nieuwbouwwoningen GEEN energie meer verbruiken.Dus moeten ze netto net zoveel opleveren als ze verbruiken.
  Dat geldt voor de hele EEG.
  Deze EEG brede maatregel lijkt me al duur genoeg voor de betrokkenen.

  http://www.livios.be/nl/_build/_enrg/_ener/10722.asp

  Vlaams minister van Wonen Van den Bossche wil dat vanaf 2014 nieuwbouwwoningen een minimumpercentage aan schone energie opwekken. “Maar wie kan dat betalen”, vraagt architectenorganisatie NAV zich af.

  Ook kijkt de minister ambitieus uit naar 2021 om te komen tot een ‘bijna energieneutrale woning’. De architectenorganisatie NAV maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van al deze doelstellingen. Een enquête in september bij 300 architecten geeft aan dat 72 % de kostprijs van het bouwen als grootste belemmering ziet bij het verstrengen van het energiebeleid. Bovendien geeft 38% aan de dat de regelgeving te complex is. 53% van de architecten vindt bovendien dat energieneutrale woningen in 2021 een te ambitieuze gedachte is.

  Onhaalbaar
  De architectensector beseft maar al te goed dat de kaart moet getrokken worden van energiezuinig bouwen. Het massaal aantal inschrijvingen voor bijscholingscursussen bewijzen duidelijk dat de architect hiervoor inspanningen wil doen. Anderzijds roepen de steeds hogere ambities ook meer en meer vragen op. De verplichting om vanaf 2014 ook schone energie op te wekken met veelal dure technieken, doet wenkbrauwen fronsen. Ook de snel opvolgende regels, ideeën en ambities (vooral bij nieuwbouw) roepen vraagtekens op bij de architect. Meer dan de helft vindt dat energieneutrale woningen in 2021 een onhaalbare kaart zijn.

  http://www.livios.be/nl/_build/_enrg/_ener/10722.asp

  Rekenvoorbeeld meerkosten
  Ook Bouwunie deelt de kritiek in verband met betaalbaarheid en berekende alvast even wat dit alles zou betekenen voor een ‘gemiddelde’ Vlaamse nieuwbouwwoning in 2014. Het gaat om een halfopen bebouwing van zo’n 175 m² totale vloeroppervlakte met E80-peil. Voorzie je hierin meer isolatie, een betere luchtdichtheid en energiezuiniger ventilatie, dan kan je voor een meerinvestering van zo’n 7.500 euro een E-peil van 60 halen.
  Investeer je daarentegen bijvoorbeeld in zonne-energie of een geothermische warmtepomp om zo het E-peil te doen dalen, dan zit je al gauw aan meerkosten van 15.000 tot 25.000 euro.

 7. Hm..hier staan nog wat links..maar ik kan niet bij mijn oude tekst komen lijkt het

  http://www.google.co.uk/search?hl=en&q=energieneutrale+woningen+2021&meta=

 8. Verder gaat het met de CO2 uitstoot en de uitstoot door autos ook geweldig goed. Veel elektrische autos wordne mn in Nederland aangeboden omdat hier de CO2 wetten zo streng zijn en NL een klein land is met kleine afstanden.

  http://www.energiebusiness.nl/2010/11/nederlandse-co2-uitstoot-op-gelijk-niveau-met-1996/

  Tussen 1996 en 2009 daalde de binnenlandse uitstoot van broeikasgassen, terwijl in dezelfde periode de mondiale uitstoot van broeikasgassen door onze consumptiebehoeften gelijk bleef. Ondanks een dalende uitstoot van broeikasgassen in Nederland, is door een toename van de emissies verankerd in importproducten, de Nederlandse carbon footprint gelijk gebleven.

  http://www.energiebusiness.nl/2010/11/nederlandse-co2-uitstoot-op-gelijk-niveau-met-1996/

Leave a Reply