Archive for maart 24th, 2011

deA – Duurzame energiecoöperatie Apeldoorn

DeA, Duurzame energiecoöperatie Apeldoorn, zo heet het iniatitief dat is opgericht om zoveel mogelijk duurzame energie  binnen de Apeldoornse gemeentegrenzen op te wekken. Een coöperatie waar de leden het voor het zeggen hebben. Een coöperatie die energie opwekt in Apeldoorn. Groene stroom uit Apeldoorn waarvan je weet waar deze vandaan komt omdat je het kunt zien […]