‘Gratis’ zonnepanelen van Greenchoice

by berend

Energieleverancier Greenchoice gaat in samenwerking met pv-installateur De Zonnefabriek aan geselecteerde klanten een bijzonder energiecontract aanbieden: ZonVast. Het idee: De Zonnefabriek koopt de panelen in China in en voert de installatie uit, Greenchoice financiert de boel en is dus eigenaar van de zonnepanelen, en de particuliere huiseigenaar stelt zijn dak ter beschikking en betaalt aan Greenchoice twintig jaar lang een vaste prijs voor de zonnestroom. 

Het gaat om een pilot van maximaal 500 huishoudens, die reeds klant zijn van Greenchoice en beschikken over een geschikt dak (goede oriëntatie, schaduwvrij en groot genoeg voor 10 panelen). Om de kosten beheersbaar te houden zijn alle installaties identiek: 10 panelen van 230 Wattpiek van het Chinese ET Solar, totaal 2300 Wp. Greenchoice gaat uit van een jaaropbrengst van ongeveer 1950 kWh.

Direct verbruikte stroom is voor de klant, á 23ct/kWh
Het voordeel voor klant zit in de zonnestroom die direct gebruikt wordt: voor die stroom betaalt de klant €0,23/kWh, gedurende 20 jaar. Die looptijd kan interressant zijn: 23 cent is de huidige, redelijk marktconforme prijs, en verwacht mag worden dat die prijs de komende jaren niet zal zakken, maar eerder zal stijgen. 

Terugeleverde stroom is voor Greenchoice
De opwekte elektriciteit die door de klant níet gebruikt wordt is voor Greenchoice. En daar zit de crux. Greenchoice heeft een rekenvoorbeeld waar ervan uit gegaan wordt dat 1000 kWh van de totale jaaropwek (1950 kWh) direct door de klant gebruikt wordt: ruim 50%.  Dat zou kunnen, maar is wel erg afhankelijk van de gezins- en werksituatie. 
In mijn huishouden (4 personen waarvan 2 kleine kinderen, beiden part time werkend, ‘slechts’ 1,17 kWp aan PV) komt het aandeel “direct verbruikt” nauwelijks boven de 40% uit. De rest van de opwek wordt achteraf, met een creditnota, uitbetaald.
En dan doen wij al erg ons best om dat percentage “direct verbruikt” zo hoog mogelijk te krijgen. Bij fulltimers (die buitenshuis werken) zal dat percentage “direct verbruikt” ver beneden de 40% komen te liggen. Want ga maar na: overdag weinig thuis, maar wel een forse pv-installatie die overdag vrijwel alles meteen teruglevert aan het net. 
Kassa voor Greenchoice.

Maar goed, de aanbieding kan natuurlijk aantrekkelijk zijn als de ligging van de woning ideaal is en de bewoners veel thuis zijn/-werken, maar er geen geld (over) is om zelf zonnepanelen aan te schaffen.  Dan kan het een leuke drempelverlagende constructie zijn om “aan de zonnepanelen te gaan”.
De kosten neemt Greenchoice voor haar rekening, maar in de praktijk zullen de baten ook vooral voor Greenchoice zijn. Tegenprestatie voor het uitlenen van het dak is dat de klant 20 jaar lang €0,23/kWh betaalt voor een paar honderd kilowattuur per jaar, voor de rest van het verbruik geldt het reguliere (oplopende?) tarief. Daarnaast krijgt hij na afloop van de contractduur (20 jaar) het economisch afgeschreven pv-systeem cadeau, waarvan verwacht mag worden dat die dan nog 10 jaar mee kan.
Als de klant de panelen zelf zou kopen, zou hij de terugeleverde elektriciteit óók uitbetaald krijgen, ook tegen het reguliere tarief (opnieuw waarschijnlijk jaarlijks oplopend). Dat kan veel lucratiever zijn.

Nog enkele nadelen:

  • Bij verhuizing moet het Zonvast-contract meeverkocht worden aan de nieuwe eigenaar. Als die weigert, resteren twee opties: contract inclusief zonnepanelen meeverhuizen (af- en weer opbouwen op eigen kosten) of het contract afkopen.
  • Mocht je binnen 20 jaar een meevaller krijgen en/of op het idee komen om zelf een pv-installatie aan te schaffen (sowieso een goede overweging):  helaas, maar het dak ligt al vol met panelen van iemand anders en die stroom maken voor een ander.

Voor meer informatie, zie de website van Greenchoice.

Leave a Reply