Greenchoice verbetert leveringsvoorwaarden voor zonnestroomopwekkers

by berend

Greenchoice, de energieleverancier met de groenste ambities, heeft de leveringsvoorwaarden versoepeld voor klanten met zonnepanelen. De Rotterdamse leverancier heft de saldeergrens op (was maximaal 5000 kWh) en staat nu zelfs salderen “door de nul heen” beperkt toe.

Zonnepanelen leveren niet alleen stroom voor eigen gebruik. Op mooie dagen kan het zijn dat er stroom teruggeleverd wordt aan het elektriciteitsnet, omdat er méér wordt opgewekt dan verbruikt. Bij het opmaken van de jaarafrekening wordt de hoeveelheid teruggeleverde stroom in mindering gebracht op de verbruikte stroom. (uitgaande van een digitale meter; met een draaischijfmeter gaat salderen volautomatisch, zonder tussenkomst van de leverancier)
Een teruggeleverde kilowattuur heeft dus exact dezelfde prijs als een verbruikte kWh. Onder 1 voorwaarde:

  • het netto verbruik mag niet meer dan 1000 kWh negatief uitvallen.

In de nieuwe situatie staat Greenchoice een netto negatief verbruik toe van maximaal -1000 kWh per jaar, waarbij voor alle teruggeleverde stroom (tot -1000 kWh netto) de volledige prijs betaald wordt.

Voorbeeld: huishouden verbruikt in één jaar 3500 kWh en levert 4000 kWh terug.

In de oude situatie wordt voor het restant (500 kWh) niet de volledige kWh-prijs uitgekeerd, maar een basisprijs, zonder BTW en Energiebelasting.
Bij Greenchoice ligt (lag) die vergoeding rond de 9 cent per kWh.

In de nieuwe situatie wordt dus ook voor het restant de volledige kWh-prijs uitgekeerd, momenteel rond de 22 cent/kWh.

Greenchoice is onze leverancier, maar de versoepeling maakt voor onze situatie geen verschil: onze 7 panelen halen net een opbrengst van 1000 kWh per jaar en wij hebben (daardoor) nog een behoorlijk netto positief verbruik. Maar huishoudens met meer panelen, die op de rand zitten van netto negatief verbruik is dit een mooie opsteker. In zeer zonnige jaren wordt de extra opbrengst dan toch volledig vergoed.

Voor grotere pv-installaties kan het interessant zijn. Die installaties wekken veel stroom op, maar als het verbruik ongeveer gelijk is aan de opwek, wordt door Greenchoice toch de volledige opwek gesaldeerd. Andere leveranciers hanteren nog de saldeergrens van 5000 kWh per jaar. Dus een boer die het dak van de koeienstal vollegd met zonnepanelen en zeg 10.000 kilowattuur per jaar opwekt, kan die 10.000 kWh volledig salderen met zijn verbruik (dat minimaal 9.000 dient te zijn).

Ik vind het een zeer lovenswaardig initiatief van Greenchoice, al heb ik niet het idee dat Greenchoice financieel veel opschiet met deze versoepeling in de salderingsvoorwaarden. Die groene kWh’s zijn duur betaald door Greenchoice en ze moeten maar zien of ze die kWh’s voor een hogere prijs weer kunnen verkopen. Greenchoice is er blijkbaar zelf ook niet helemaal zeker van en stelt dat het dit beleid eenzijding kan wijzigen.

Ik denk dat het vooral marketing is; een extra soepele salderingsregeling is goed voor klantenbinding.
Maar ook zonder zonnepanelen kan ik Greenchoice van harte aanbevelen.

Meer lezen: www.greenchoice.nl

Leave a Reply