Zelfleveringsmodel Samsom (PVDA) verworpen

by berend

Gisteren werd er gestemd over het amendement van Diederik Samsom (PVDA) om zelflevering van energie toe te staan.
Het voorstel tot wegswijziging houdt in dat burgers individueel of cooperatief verband (zonder winstoogmerk) elders duurzame energie opwekken voor eigen consumptie, zonder dat er over die stroom energiebelasting (EB) geheven wordt.
Naar voorbeeld van de consumptie van de opbrengst van een elders gelegen volkstuin, waarover je ook geen BTW hoeft te betalen. Dit zelfleveringsmodel zou duurzame energie een enorme duw kunnen geven in Nederland.

Afijn, gisteren is er in de Tweede Kamer over gestemd en het voorstel is -niet geheel onverwacht- verworpen: 74 leden stemden voor, 76 tegen. De volledige oppositie wilde zelflevering invoeren, maar de regering en PVV dus niet. Ergens ook wel een beetje te begrijpen, dit model kan voor vermindering van belastinginkomsten zorgen. Maar aan de andere kant: de baten gaan voor de kosten uit. Want eerst moeten er windmolens en zonnepanelen door de coöperaties aangeschaft worden, wat juist extra werk en belastingopbrengsten genereert.

Het kan natuurlijk kabinetsbeleid zijn om energievoorziening  in handen te houden van de grote concerns. Maar andersom wordt er maximale invloed op de politiek uitgeoefend om de huidige situatie zo te houden als ie is. Als volksvertegenwoordigers zitting nemen in de regering, komen ze onder invloed van lobbyisten en conservatieve ambtelijke beleidsmakers. Met hun eigen belangen, agenda’s en plannetjes.
Het kabinet heeft de mond vol over zelf doen en zelf regelen, mits het maar niet over energie gaat. Want energie is big-business en dat moet voorbehouden blijven aan de klassieke energiebedrijven. De fossiele energiebedrijven welteverstaan. Burgers moeten zich niet bezighouden met energieproductie. Het door het volk volop laten benutten van de meest democratische energiebron is de fossielen een doorn in het oog, en dient zo lang mogelijk bestreden te worden.

Maar er is hoop. De kostenreducties in de duurzame energiesector gaan door. Investeren in zonnepanelen zal alleen maar aantrekkelijker worden. En daarmee zal de roep om zelflevering zonder EB-afdracht groter worden.
Het zelfleveringsmodel van Diederik Samsom is niet afgeschreven, hoogstens uitgesteld.

Leave a Reply