VPRO Tegenlicht: Gasland

by berend

Gisteravond startte de VPRO een nieuw seizoen Tegenlicht met de amerikaanse docu ‘Gasland’, over de schaliegaswinning in de Verenigde Staten. De uitzending was helaas pas na elven, terwijl zo’n belangrijk onderwerp  (ook voor Nederlanders) eigenlijk een plekje op primetime verdiend.

Bij schaliegaswinning wordt geboord naar ondergrondse lagen kleisteen (schalie), waar water en zand met hoge druk in geperst wordt. Door de hoge druk barst het gesteente open, waardoor er gas vrijkomt.
In 2005 kreeg het Amerikaanse ministerie van Energie het voor elkaar gekregen dat er op zeer grote schaal schaliegas gewonnen mag worden, zonder dat de effecten op milieu en volksgezondheid goed onderzocht zijn. Want behalve zand en water worden er diverse chemicaliën gebruikt voor het boorproces.

In de VS krijgen veel mensen die in de buurt van de boorputten wonen te maken met vergiftigd, ziekmakend drinkwater. Door uitblijven van onderzoek naar en controle op de gebruikte boorchemicaliën, is het niet 100% te bewijzen dat de schaliegaswinning de oorzaak is van de waterverontreiniging en gezondheidsproblemen. De gasbedrijven (o.a. Halliburton) komen er mee weg.

In Nederland hebben we ook schaliegas. Vergunningen voor proefboringen in de buurt van Boxtel zijn inmiddels verleend door het ministerie van Economische Zaken. De bij de proefboringen betrokken bedrijven doen hun best om te benadrukken dat we in Nederland veel strengere regelgeving hebben dan in de VS. Boren gebeurt niet in de buurt van drinkwaterlagen en de milieuverontreiniging zal best meevallen.

Ik heb Gasland gezien en ging met een onprettig gevoel slapen. Het ergst vind ik dat de overheid geen openheid van zaken geeft over de gevolgen van schaliegaswinning. Dat gebeurt in de VS en dat zal hier ook gebeuren. Er is gewoon té veel geld mee gemoeid. Negatieve berichtgeving creëert geen draagvlak. Dus als je geen gelazer wilt, zorg je ervoor dat de ‘lastige’ informatie niet bij de burger terecht komt.

Risico’s voor milieu en volksgezondheid zijn ondergeschikt aan het grote geld. Alleen daarom al moeten we hier helemaal niet aan schaliegaswinning beginnen.
Ik vraag mij wel eens af: is de ondergang van het kapitalisme de enige oplossing voor het stoppen van deze schandalige praktijken?

Gasland staat inmiddels online op de website van Tegenlicht.

Leave a Reply