Trouw Duurzame 100

by berend

Volgende week (11-11) is het Dag van de Duurzaamheid. Dagblad Trouw nam daar zaterdag alvast een voorschotje op met het publiceren van jaarlijkse Duurzame 100, een bonte lijst bestaande uit burgers, politici, bedrijven en organisaties die veel invloed hebben op het gebied van duurzaamheid in Nederland.

Dit jaar staat Marjan Minnesma, bekend van Stichting Urgenda, op de eerste plaats. Die toppositie heeft ze vooral te danken aan de actie Wij Willen Zon, de zonnepanelen inkoopactie (import van 50.000 chinese zonnepanelen). In ben zelf niet bijster positief over die actie: een non-profit organisatie die zelf zonnepanelen gaat importeren gaat concurrenen met commerciele partijen, die wel met marge moeten werken om een boterham te verdienen; in plaats van ‘opschudden’ van de markt draait Urgenda diezelfde markt de nek om. Minnisma is met de eer gaan strijken, dus blijkbaar is er genoeg waardering voor de actie geweest.

Ik heb de lijst doorgelezen en dit geeft mij als duurzaam gezinde burger toch hoop. Leuk dat Paul Hendriksen ook in de lijst staat (#25). Paul is de initiatiefnemer van Transition Towns Nederland. Ik heb vorig jaar nog een TT-training bij Paul gevolgd als ondersteuning voor het opzetten van Transition Town Apeldoorn. Gefeliciteerd Paul!

De Duurzame Top 10:

 1. Marjan Minnesma (directeur Urgenda)
 2. Paul Polman (CEO Unilever)
 3. Wubbo Ockels (pleitbezorger duurzaamheid)
 4. Maurits Groen (communicatie-adviseur duurzaamheid)
 5. Pieter Blom (topman Triodos Bank)
 6. Herman Wijffels (oud topman Rabobank)
 7. Jan Rotmans (hoogleraar duurzaamheid)
 8. Klaas van Egmond (hoogleraar milieukunde)
 9. Feike Sijbesma (DSM)
 10. Diederik Samsom (Tweede Kamer, PVDA)

Voor de volledige lijst, zie de website van Trouw.

Waar er duurzame kartrekkers zijn, zijn er uiteraard ook lieden die met de hakken in het zand achter de duurzame kar hangen.
En daar zijn er in het huidige politieke klimaat nogal wat van.. Voor hoogleraar duurzaamheid Jan Rotmans een aanleiding om met een ONduurzame top 10 te komen. De achterblijvers, de mensen, bedrijven en organisaties, die onmiskenbaar bewust doorgaan met activiteiten die ons onnodige schade toebrengen.

 1. Shell vanwege het stelselmatig negeren en ontkennen van de groeimarkt van duurzame energie en het wangedrag in Nigeria
 2. Maxime Verhagen (CDA) vanwege de ‘green deals’ die de nieuwe kleren van de keizer bleken te zijn; afspraken waarin hij geen commitment geeft maar wel vraagt
 3. RWE-Essent vanwege het vasthouden aan de onnodige RWE-kolencentrale in de Eemshaven, dwars tegen het maatschappelijke verzet in
 4. Jeroen van der Veer vanwege zijn rol als leider van het fossiele energieregime in Nederland, nu weer als voorzitter van de Topsector Energie.
 5. René Leegte (VVD) vanwege zijn onverholen steun aan het fossiele energieregime en zijn ultieme provocatie om het ‘klimaatpartijdige’ KNMI op te heffen.
 6. Provincie Groningen vanwege het creëren van een ‘nieuw Ruhrgebied’ in Noord-Oost Nederland. Illustratief is het doordrukken van de RWE-kolencentrale
 7. PVV vanwege het categorisch ontkennen van de milieuproblematiek in het algemeen en het klimaatprobleem in het bijzonder
 8. Delta: vanwege het afbouwen van duurzame energie en het tegelijkertijd plannen van een overbodige tweede kerncentrale in Borssele
 9. Bert de Vries: vanwege zijn jarenlange inzet om het project van de Nederlandse energietransitie de nek om te draaien
 10. Simon Roozendaal vanwege zijn jarenlange, tendentieuze schrijftocht (Elsevier) tegen klimaatverandering.

Leave a Reply