Goedkope energie, schulden en de consumptiecultuur

by berend

De schuldencrisis waar de Europese leiders maar geen afdoende oplossing voor weten te bedenken; de materie is voor mij veel te complex (wat heet, zelfs financiële experts zijn het met elkaar oneens), maar het houdt mij wel bezig.

Wat ik mis in alle opinies en discussies over de oorzaak, duur en gevolg van de crisis, is energie. (Goedkope) energie is essentieel voor economische groei is. Het geld is zo’n beetje op, goedkope energie zal ook snel schaarser worden. De prijs van een vat Sweet Crude (WTI) olie steeg vandaag tot boven de 100 US $. Dat terwijl een groot deel van de wereld te maken heeft met kwakkelende economieën. Volgens experts zitten we momenteel op de piek van de olieproductie en zal deze binnen enkele jaren een dalende lijn gaan vertonen. Zal de olieprijs ooit nog onder de 100 dollar terugvallen? Misschien wanneer in China de groei afneemt of stopt, maar op de langere termijn zeker niet. Dus is het tijd om ons voor te bereiden op een toekomst met minder fossiele energie, die bovendien veel duurder wordt. Het wordt tijd om het heft in eigen hand te nemen!

Het Belgische MO magazine heeft een interview gehouden met Rob Hopkins. Rob is oprichter van Transition Towns, een inmiddels wereldwijde beweging ‘van onderop’ die als doel heeft om van onze olieverslaving af te geraken. Ik vond het een zeer lezenswaardig interview:

Zelf onze toekomst ontwerpen volgens Rob Hopkins

We strompelen van de ene crisis naar de andere en politici slagen er maar niet in grondige antwoorden te bieden. Aan de basis leeft er veel frustratie om de impasse maar evengoed schuilt daar een schat aan positieve energie. Rob Hopkins, grondlegger van de transitiebeweging, is erin geslaagd die verborgen energie te mobiliseren. Hopkins was onlangs in Brussel voor een ontmoeting met de Belgische transitiebeweging.

Het vertrekpunt voor de transitiebeweging vijf jaar geleden was de klimaatcrisis en het einde van het tijdperk van goedkope olie. Sindsdien stapelen de crisissen zich op.

Hopkins: Mensen als de Ierse geoloog Colin Campbell en de Amerikaanse journalist Richard Heinberg tonen al enige tijd het verband aan tussen goedkope energie, schulden en de consumptiecultuur. Al die zaken komen vandaag samen als een “perfecte storm”. We bevinden ons op de top van de oliecurve en daar stuiteren we nog een poosje op en neer vooraleer de curve de diepte induikt. Omdat de economie de hoge prijs niet meer aankan, daalt de prijs, waardoor de groei opnieuw wat kan toenemen. Maar eenmaal de prijs opnieuw stijgt, duiken we in een recessie. Intussen groeit de schuldenberg. Die drie crisissen –klimaatwijziging, piekolie (het punt waarop de helft van de wereldreserves van petroleum zijn opgepompt en de ontginning moeilijker wordt, adw) en de economische crisis– dienen zich aan op hun eigen ritme. We komen aan het einde van een groot feest en zitten nu met de rommel.

Toch lijkt de enige bekommernis om de machine zo snel mogelijk weer op gang te krijgen.

Hopkins: Iedereen blijft in die groeitermen vastzitten. Wanneer ik ga spreken, zeg ik aan het publiek: “Het komende half uur gaan we er eens niet van uit dat de economie opnieuw zal groeien.” Maar het is heel moeilijk voor mensen om dat onder ogen te zien.
Lees het vervolg op de MO*-website.

Leave a Reply