Hoge olieprijs beheerst het nieuws en politiek

by berend

De benzineprijzen breken records, huishoudens zijn aan energie steeds meer geld kwijt: ‘het volk’ mort, en dus gaat de politiek zich ermee bemoeien.
Bij de strijd in de voorverkiezingen in de VS hebben alle Republikeinse kandidaten dezelfde mening op het gebied van energie en klimaat: minder strenge milieuregels, geen CO2-beperkende maatregelen en meer olieboringen in de Golf van Mexico en in poolgebieden.

In ons land werd vandaag in de Tweede kamer een motie van GroenLinks aangenomen die de regering vraagt te onderzoeken wat de gevolgen zijn van stijgende olieprijzen voor de Nederlandse economie. Nederland is zwaar afhankelijk van olie, mede door een grote chemie- en transportsector.

Nu ben ik geen afgestudeerd econoom, maar volgens mij is de uitkomst van zo’n onderzoek niet zo erg moeilijk te voorspellen.
Grote delen van de wereld zitten in recessie, en toch blijft de olieprijs maar stijgen. Eigenlijk is het China die de wereldeconomie nog enigszins aan de gang houdt. (voor zolang dat duurt).

Ik heb onlangs het laatste boek van de Amerikaanse onderzoeker/ journalist Richard Heinberg gelezen: Einde aan de groei. Heinberg beschijft gedetailleerd en op overtuigende wijze dat groei niet door kán gaan, gegeven de uitputting van grondstoffen, de aantasting van natuur en milieu en torenhoge schulden.

Er was ook een passage waar de uitgaven van oliekosten van een land tegen het Bruto Binnenlands Product (BBP) afgezet werden. Het blijkt dat de economie van een westerse natie (zonder eigen olieproductie) kan blijven groeien zolang de kosten van het importeren van olie niet meer bedragen dan 5,5% van het BBP.
Toen in 2008 de olie snel duurder werd stegen de nationale oliekosten naar bijna 10% van het BBP, waarna de recessie toesloeg. Momenteel is de prijs van een vat Texas Crude zo’n 105 dollar, we zitten weer op of zelfs boven die kritische grens van 5,5% om economische groei überhaupt mogelijk te maken.

Het kabinet zit momenteel in het Cathuis te bedenken hoe er fors bezuinigd kan worden zonder de economie nog meer te schaden.
Naar mijn mening kunnen ze beter plannen bedenken om die kosten voor het importeren van energie (fossiele brandstoffen) te beperken. Olieschaarste geeft nu al economische problemen, en die problemen zullen in de toekomst alleen maar groter worden.

Leave a Reply