PV info

Zonne(stroom)panelen zetten (zon)licht om in elektriciteit. Deze elektriciteit is van het type gelijkstroom, daarom is een net-inverter (ook wel omvormer) nodig om deze gelijkstroom om te vormen naar 230V wisselstroom. De omvormer is aangesloten op een groep in het huiselijke elektriciteitsnet. In de NEN1010, de Nederlandse norm voor elektriciteitsinstallaties in de woningbouw is vastgelegd dat een zonnestroomsysteem met een piekvermogen tot 600 Watt op een bestaande groep mag worden aangesloten. Een PV-installatie groter dan 600 Wp moet op een aparte groep worden aangesloten.

De ideale orientatie voor zonnepanelen in Nederland is pal zuid en een hellingshoek van 36 graden. Deze opstelling is de hoogste jaarproductie mogelijk. Andere opstellingen en schaduw op de panelen geven een lagere jaaropbrengst. Het vermogen (in procenten) bij andere orientaties wordt verduidelijkt in onderstaande afbeelding.

Op zonnige momenten dat de panelen stroom leveren, wordt deze direct gebruikt door de verbruikers in huis.

Indien de momentane zonnestroomproductie hoger is dan het huiselijk verbruik op datzelfde moment, zal het overschot aan stroom worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet, via de elektriciteitsmeter met teruglevertelwerk.