– ABC

AC/DC
Zonnecellen produceren gelijkstroom (DC, engels: Direct Current). De omvormer zet de gelijkstroom om naar wisselstroom (AC, engels: Alternate Current), zodat deze in het elektriciteitsnet ingevoed kan worden.

Azimuthoek
Voor de hoogste prestaties moeten de zonnepanelen -op het Noordelijk Halfrond- zoveel mogelijk naar het zuiden gericht worden. De azimuthoek beschrijft de afwijking van het vlak van de zonnepanelen van de zuidrichting naar de west-/oost-richting. De azimuthoek bedraagt 0° wanneer het pv-vlak precies op het zuiden gericht is. De azimuthoek wordt positief bij uitlijning richting het westen en negatief bij uitlijning richting het oosten. Een uitlijning exact op het westen komt dus overeen met +90°, een uitlijning precies op het oosten -90°.

Beschaduwing
Gedeeltelijke beschaduwing van een zonnestroominstallatie heeft een grote negatieve uitwerking op de opbrengst. Daarom moeten zonnepanelen zoveel mogelijk schaduwvrij opgesteld worden.

Celtype
Standaard zijn monokristallijne en multikristallijne zonnecellen. Ze onderscheiden zich in productiemethode en -kosten en hebben een ondeling licht afwijkende werkingsgraad (rendement). Dunnefilm zonnecellen zijn aanmerkelijk dunner, goedkoper te produceren, maar hebben een lagere werkingsgraad.

CIS/ CIGS zonnecellen
CIS en CIGS staat voor een vorm van dunnefilm technologie die bij zonnecellen toegepast worden.
De laagdikte van CIS/ CIGS zonnecellen bedraagt slechts 1/100 van een kristallijne silicium zonnecel, wat in de regel door een geringer materiaalgebruik in een prijsvoordeel resulteert. Desondanks hebben CIS/ CIGS zonnepanelen een hoge werkingsgraad en bereiken inmiddels tussen de 10 en 14%.

Montagesysteem
Systeem voor bevestiging van zonnepanelen op schuine daken, platte daken, gevels of in het vrije veld.

Omvormer
Elektrisch apparaat om gelijkstroom van een zonnestroom-installatie om te vormen naar wisselstroom van het elektriciteitsnet. In dat geval wordt gesproken van netgekoppelde omvormers.
Voor autonome zonne-energie systemen is een laadregelaar nodig, voor het opladen van accu’s met zonnepanelen.

Opbrengstgarantie
In theorie lopen, op de lange duur, de prestaties van zonnecellen terug. De meeste fabrikanten van zonnepanelen bieden opbrengstgarantie. Veelvoorkomende garantie 80% na 25 jaar. Dit betekent dat de module na 25 jaar gegarandeert nog 80% van hun initiëel vermogen zullen leveren (Watt piek).

String
Meerdere zonnepanelen worden in strings aan elkaar verbonden om zo het juiste spanningsbereik te krijgen voor de aansluiting aan de omvormer. Bij sommige omvormers kunnen meerdere strings aangesloten worden, andere kunnen één string aan.

Volt
Elektrische eenheid voor spanning.

Wafer
Wafers zijn dunne ronde of vierkante plakken silicium met een dikte tussen 180 en 300 micrometer (μm). Wafers zijn de basis van zonnecellen en er kunnen twee typen onderscheiden worden: multikristallijn en monokristallijn. De vervaardiging gebeurt bij beide typen door middel van zagen van zg. ingots.
Uit wafers worden na meerdere vervolgbewerkingen zonnecellen vervaardigd, die in een zonnepaneel toegepast worden.

Watt
Eenheid voor elektrisch vermogen.

Wp
Watt-peak (Wp) is een eenheid voor het nominale vermogen van een fotovoltaïsch apparaat zoals een zonnepaneel. Gerelateerde eenheden zijn kilowatt-peak (kWp) en megawatt-peak (mWp)

Zonnecel
Stralingsenergie wordt in de zonnecel omgezet in elektrische energie. Meedere zonnecellen worden aan elkaar gekoppeld, ingebed in een beschermende kunststoflaag, afgedekt met een plaat gehard glas en samengesteld tot een zonnestroommodule (zonnepaneel).